Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 28-02-2024 09:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr Andrzej
Nazwisko: Styła
Miejsce urodzenia: Czechowice-Dziedzice
Data urodzenia: 15-05-1941
Imię ojca: Józef
Imię matki: Józefina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały Wydziału Śledczego KWMO w Kielcach dot. internowanego Andrzeja Styły. Był członkiem KZ NSZZ "Solidarność" w Cementowni "Małogoszcz". Internowany 13.12.1981 decyzją nr 349/81 KWMO w Kielcach. Zarejestrowany 22.12.1981 przez Wydz. Śledczy KWMO w Kielcach do Akcji „Jodła” pod nr KI 20355. Osadzony w OO w Kielcach. Zwolniony 13.03.1982 decyzją nr 184/82 KWMO w Kielcach. Akta o sygn. IPN Ki 07/265 (2346/268/IV), mikrofilm IPN Ki 028/266 (2346/268/IV).
Akta internowanego. Piotr Styła został internowany 13.12.1981 decyzją nr 349/81 KWMO w Kielcach. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Kielcach. Zwolniony 13.03.1982 decyzją nr 184/82. Akta o sygn. IPN Ki 45/445 (43/I/81).
Po zwolnieniu z internowania Andrzej Styła został zarejestrowany 13.04.1982 pod nr KI 20974 przez Wydział V KWMO w Kielcach. Objęty kontrolą operacyjną w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) jako były aktywny działacz NSZZ "Solidarność", członek Komitetu Założycielskiego i członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Cementowni "Małogoszcz". Rozpracowanie zakończono 09.12.1982 z powodu wyjazdu emigracyjnego. Materiały KE złożono 14.12.1982 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Kielcach pod sygn. 11727/II. Akta nie zachowały się, brak informacji o dacie ich zniszczenia. Akta KE o sygn. 11727/II nie zachowały się. Wpis na podstawie dokumentacji ewidencyjno-kartotecznej.
.