Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maria
Nazwisko: Doniecka
Nazwisko rodowe: Górna
Miejsce urodzenia: Łyszkowice
Data urodzenia: 26-12-1918
Imię ojca: Teofil
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Maria Doniecka 30.01.1984 został zarejestrowana w ramach Sprawa Operacyjnego Wyjaśnienia (SOW ) o krypt. "Werbownik", założonej 09.11.1982 pod nr. 3523, w centralnym rejestrze figurantów spraw operacyjnych WSW na fakt "wrogiej działalności politycznej'. Materiałów archiwalnych brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Akta spraw o wykroczenia. W aktach znajduje się zatwierdzony przez Prokuraturę Rejonową dla Dzielnicy Wrocław-Śródmieście w dni 18.04.1988 wniosek WUSW we Wrocławiu (znak sprawy RSoW 41/88) dot. przeszukania mieszkania Marii Donieckiej w dniu 17.04.1988, w związku z podjęciem przez ww. "działań w celu wywołania niepokoju publicznego". W jej mieszkaniu miał znajdować się punkt kolportażowy, dokąd "dostarczano nielegalną literaturę w celu jej dalszego rozpowszechnienia". W trakcie przeszukania "nie ujawniono nielegalnych wydawnictw materiałów, gdyż jak należy przypuszczać nie zdążono ich dostarczyć z punktów ich produkcji". IPN Wr 33/793 (2 Ko. 1988/1-34).
.