Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Rajmund
Nazwisko: Zając
Miejsce urodzenia: Wieluń
Data urodzenia: 22-05-1950
Imię ojca: Bronisław
Imię matki: Michalina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Pozytywni”, nr rej. 3517, prowadzona w okresie 18.11.1980 - 04.04.1984 przez Wydział III „A”/ Wydział V KW MO/WUSW w Sieradzu w celu kontroli operacyjnej Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Sieradzka. Rajmund Zając wystąpił jako członek KZ NSZZ „Solidarność” Zakładów Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych w Wieluniu. Został umieszczony na sporządzanych w okresie październik-listopad 1982 wykazach osób wytypowanych przez SB do przeprowadzenia u nich przeszukań oraz rozmów „profilaktyczno-ostrzegawczych i wyjaśniających”. Znajduje się również w sporządzonym 26.10.1982 „wykazie osób przeznaczonych do odbycia służby wojskowej” z powodów politycznych jako "wrogo ustosunkowany do ustroju i władz PRL, podejrzany o kolportaż wrogich ulotek na terenie zakładu". Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 12/IV. IPN Ld 020/9 t. 1, 5 (12/IV).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SOR) krypt. „Trasa”, nr rej. 4397, prowadzona w okresie 14.01.1982 - 20.04.1983 przez Wydział V KW MO w Sieradzu. Została założona w związku z wykryciem na terenie Zakładu Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych, miasta Wielunia oraz okolicznych miejscowości plakatów oraz ulotek o charakterze antyrządowym. Rajmund Zając został zarejestrowany 29.09.1982 pod nr. 4806 jako osoba do sprawy. W materiałach wystąpił jako były członek Prezydium KZ NSZZ „Solidarność” w Zakładach Urządzeń Galwanicznych i Lakierniczych w Wieluniu oraz jeden z podejrzanych o kolportaż prasy bezdebitowej na terenie zakładu pracy. Sprawców nie wykryto, a sprawa została zakończona przeprowadzeniem rozmów ostrzegawczych z podejrzanymi m.in. z Rajmundem Zającem. Materiały 20.04.1983 złożono w archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Sieradzu pod sygn. 804/II, 15.02.1988 wykonano mikrofilm o sygn. 804/2. IPN Ld 055/419/J (804/2) mikrofilm.
.