Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-07-2024 08:29

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Kazimierz
Nazwisko: Żerek
Miejsce urodzenia: Kosów
Data urodzenia: 12-12-1951
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Helena
Dodatkowe informacje:

W okresie 08.11.1982-02.02.1983 Kazimierz Żerek został powołany przez WKU w Tomaszowie Mazowieckim do odbycia służby w Jednostce Wojskowej nr 1013 w Budowie k. Złocieńca.

Źródło: Inteligentna forma internowania. Ćwiczenia i powołania do Ludowego Wojska Polskiego jako forma represji po 13 grudnia 1981 r. pod red. Grzegorza Majchrzaka, Warszawa 2016, s. 332.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Włókniarz”, nr rej. 5198, prowadzona w okresie 13.12.1980 - 26.06.1985 przez Wydział III „A”/V KW MO w Piotrkowie Trybunalskim oraz Sekcję V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim w celu operacyjnej kontroli Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie Mazowieckim. W „Analizie spraw operacyjnych prowadzonych przez SB RUSW w Tomaszowie Mazowieckim na byłych działaczy NSZZ »Solidarność«” z 28.05.1984 znajdują się materiały dotyczące Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. „Elektryk” prowadzonego na Kazimierza Żerka. SO zakończono „zgodnie z decyzją kierownictwa resortu [MSW] oraz z uwagi na to, że związki zawodowe oparte na byłej »Solidarności« zostały zdelegalizowane”. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 37/IV. IPN Ld 069/30/J (37/4) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryp. „Działacz”, nr rej. 5208 prowadzona w okresie 17.12.1980-30.04.1985 przez Wydział III „A”/V KW MO w Piotrkowie Trybunalskim oraz Sekcję V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim pod nadzorem Wydziału VI Departament V MSW w Warszawie. Sprawa założona w celu inwigilacji Grażyny Krzętowskiej. W materiałach Kazimierz Żerek wystąpił jako aktywny uczestnik spotkania w dniu 02.12.1981 z przedstawicielami KPN w Odlewni Żeliwa w Koluszkach. Według Służby Bezpieczeństwa swoimi „prowokacyjnymi” wypowiedziami zainicjował dyskusję, która doprowadziła do wywołania negatywnych odczuć do ustroju i konstytucji PRL wśród innych uczestników spotkania. Po ogłoszeniu stanu wojennego Kazimierz Żerek miał kontynuować działalność związkową, należąc do nieformalnej grupy działającej na terenie Odlewni Żeliwa w Koluszkach, której pierwsze spotkanie miało się odbyć w jego mieszkaniu w dniu 13.12.1981. Materiały sprawy zarchiwizowano pod sygn. 1143/II. IPN Ld 067/689/J (1143/2) mikrofilm.
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. „Odnowiciele”, nr rej. 5328, prowadzona w okresie 28.01.1981-29.05.1985 przez Wydział III „A” KW MO w Piotrkowie Trybunalskim, następnie Wydział V KW MO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim, w celu operacyjnej kontroli Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność" Ziemi Piotrkowskiej z siedzibą w Opocznie. Kazimierz Żerek został umieszczony w wykazie osób, którym nie należy wydawać zgody na wyjazd zagraniczny. SO zakończono „zgodnie z decyzją kierownictwa resortu [MSW] oraz z uwagi na to, że związki zawodowe oparte na byłej »Solidarności« zostały zdelegalizowane”. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 33/IV. IPN Ld 069/26/J (33/4) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryp. „Wytapiacz”, nr rej. 5678 wszczęta w dniu 14.12.1981 przez Wydział V KW MO w Piotrkowie Trybunalskim z powodu strajku okupacyjnego w Odlewni Żeliwa w Koluszkach. Strajk miał zostać zainspirowany przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność”. W dniu 15.12.1981 SB podjęła działania „profilaktyczno-neutralizujące” w celu likwidacji strajku. Kazimierz Żerek w materiałach sprawy wystąpił jako członek komitetu strajkowego oraz jako zastępca przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Odlewni Żeliwa w Koluszkach. W dniu 16.12.1981 SB przeprowadziło rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze z inspiratorami strajku. Sprawa została zakończona w dniu 05.02.1982 w związku z „likwidacją zagrożenia”. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 545/II. IPN Ld 067/258/J (545/2) mikrofilm.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) kryp. „Słuchacz”, nr rej. 5731, prowadzona w okresie 24.12.1981-12.05.1987 przez Wydział V KW MO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim, następnie przez Sekcję V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim. Sprawa założona w celu kontroli operacyjnej przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Odlewni Żeliwa w Koluszkach – Wojciecha Pietrzaka. W materiałach sprawy Kazimierz Żerek wystąpił jako jedna z osób, które w dniu 13.12.1981 podjęła działania zmierzające do zorganizowania strajku okupacyjnego na terenie Odlewni Żeliwa w Koluszkach. Kwestionariusz złożono do archiwum pod sygn. 1328/II. IPN Ld 067/850/J (1328/2) mikrofilm.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) kryp. „Elektryk”, nr rej. 5730, prowadzony w okresie 24.12.1981-20.10.1985 przez Wydział V KW MO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim, następnie przez Sekcję V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim. Sprawa założona w celu inwigilacji Kazimierza Żerka. W materiałach wystąpił jako był wiceprzewodniczący KZ NSZZ „Solidarność”, współorganizator strajku okupacyjnego w Odlewni Żeliwa w Koluszkach w dniu 14.12.1981 oraz jako uczestnik spotkania w dniu 25.03.1982 w zakładzie pracy celem, którego była organizacja związków zawodowych. W materiałach sprawy znajduje się wniosek o internowanie Kazimierza Żerka datowany na 11.05.1982. Za uzasadnienie uznano działalność opozycyjną oraz negatywny stosunek do władz, wniosek nie został zrealizowany. W ramach działań operacyjnych w latach 1982-1983 funkcjonariusze SB przeprowadzili z Kazimierzem Żerkiem szereg rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych oraz przeszukania mieszkania. SB podjęło działania zmierzające do kompromitacji Kazimierza Żerka wśród załogi zakładu pracy, celem była neutralizacja wpływu jaki miał na innych pracowników. Sprawa została zakończona w dniu 20.10.1985. Dalszą kontrolę operacyjną Kazimierza Żerka planowano prowadzić w ramach SO krypt. „Żeliwo” (materiałów SO "Żeliwo" nie odnaleziono). W dniu 01.09.1986 KE został przekazany do archiwum Sekcji „C” Wydziału Zabezpieczenia Operacyjnego WUSW w Piotrkowie Trybunalskim pod nr 1164/II. W dniu 06.06.1987 został wykonany mikrofilm i złożony pod sygnaturą 1164/2. Materiały o sygn. 1164/II zostały zniszczone za protokołem brakowania z dnia 18.07.1988 nr 28 poz. 897. IPN Ld 067/708/J (1164/2) mikrofilm.
Kwestionariusz Ewidencyjny (KE) kryp. „Opiekun”, nr rej. 5732, prowadzony w okresie 28.12.1981-04.05.1985 przez Wydział V KW MO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim, następnie przez Sekcję V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim. Sprawa prowadzona na inną osobę. Kazimierz Żerek jest wymieniony jako zastępca przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w Odlewni Żeliwa w Koluszkach, który w dniu 13.12.1981 miał podjąć wraz z innymi członkami KZ NSZZ „Solidarność” działania zmierzające do organizacji strajku na terenie zakładu pracy. W dniu 14.12.1981 Kazimierz Żerek uczestniczył w działaniach agitacyjnych wśród członków załogi. W chwili ogłoszenia strajku utworzony został komitet strajkowy, którego członkiem był Kazimierz Żerek. Materiały zarchiwizowano pod sygn. 1144/II. IPN Ld 067/690/J (1144/2) mikrofilm.
Materiały Wydziału Śledczego KW MO w Piotrkowie Trybunalskim zawierające dokumentację operacji krypt. „Jodła” i „Gotowość” z 1982 roku. Kazimierz Żerek w „Planie realizacji internowania na terenie woj. piotrkowskiego” z dnia 24.08.1982 widnieje jako osoba przewidziana do internowania w sierpniu 1982. Wytypowany w związku z działalnością opozycyjną. W materiałach znajduje się wniosek o internowanie Kazimierza Żerka datowany na 25.08.1982, nie został zrealizowany. IPN Ld 271/15 (15, 2/5, 14).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryp. „Transparent”, nr rej. 6127 prowadzona w okresie 24.06.1982-15.07.1983 przez Wydział V KW MO w Piotrkowie Trybunalskim pod nadzorem Wydziału VI Departamentu V MSW w Warszawie. Założona z powodu wywieszenia podczas nocnej zmiany 23-24.06.1982 na hali produkcyjnej Odlewni Żeliwa w Koluszkach transparentu „SOLIDANOŚĆ-JESTEŚMY-ZWYCIĘŻYMY”. W ramach prowadzonych działań operacyjnych Kazimierz Żerek został wytypowany jako podejrzany o zawieszenie transparentu, a także kontynuowanie działalności związkowej po 13.12.1981. Sprawa została zakończona w dniu 15.07.1983 z powodu nie wykrycia sprawcy, a jej akta zarchiwizowano pod sygn. 727/II. IPN Ld 067/376/J (727/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryp. „Druk” nr rej. 6154, wszczęta w dniu 15.07.1982 przez Wydział V KW MO w Piotrkowie Trybunalskim, następnie przekazana do dalszego prowadzenia Sekcji V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim pod nadzorem Wydziału VI Departamentu V MSW w Warszawie. Sprawa założona na inną osobę dotyczyła wykrycia w dniu 13.07.1982 ulotek antyrządowych na terenie Odlewni Żeliwa w Koluszkach. Kazimierz Żerek, wiceprzewodniczący KZ NSZZ „Solidarność” w Odlewni Żeliwa w Koluszkach, został zaliczony przez SB do nieformalnej grupy działającej na terenie odlewni, wydającej w okresie lipiec-grudzień 1982 „Tajny Nieregularny Biuletyn Związkowy”. W trakcie działań operacyjnych w dniu 12.08.1982 funkcjonariusze SB przeprowadzili przeszukanie mieszkania należącego do Kazimierza Żerka oraz rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 1142/II. IPN Ld 067/688/J (1142/2) mikrofilm.
Akta prokuratorskie. Sprawa o sygnaturze Ds. 38/83 prowadzona w okresie 16.12.1983-28.12.1983 przez Prokuraturę Rejonową w Tomaszowie Mazowieckim na wniosek Wydziału Śledczego WUSW w Piotrkowie Trybunalskim. Sprawę wszczęto przeciwko byłemu działaczowi NSZZ „Solidarność” Kazimierzowi Żerkowi podejrzanemu o nielegalną działalność związkową oraz druk i kolportaż prasy bezdebitowej na terenie Koluszek. Po zapoznaniu się z materiałem, sprawa została zakończona odmową wszczęcia przez prokuratora postępowania przygotowawczego w związku z powołaniem się na ustawę z dnia 21.07.1983 o amnestii. IPN Ld 49/10 (31/13/92).
Materiały administracyjne zawierające plany działań operacyjnych wobec struktur i działaczy NSZZ „Solidarność” oraz analizy i informacje operacyjne RUSW w Tomaszowie Mazowieckim, dotyczące sytuacji społeczno-politycznej na terenie Tomaszowa Mazowieckiego, przesyłane w latach 1985-1989 do Wydziału III i Inspektoratu 2 WUSW w Piotrkowie Trybunalskim. W dokumencie z dnia 01.04.1985 zawierającym analizę sytuacji polityczno-operacyjnej w Koluszkach znajduje się charakterystyka struktur NSZZ „Solidarność” w Odlewni Żeliwa w Koluszkach w latach 1981-1983, w tym opis działalności Kazimierza Żerka. IPN Ld 0051/153 (13/13/90, 29/13/90).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) kryp. „Odlewnicy”, nr rej. 10434 prowadzona w okresie 05.08.1988-18.08.1989 przez Sekcję V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim. Sprawa założona w celu kontroli sytuacji oraz „na fakt ewentualnego podjęcia w sprzyjających okolicznościach nielegalnej działalności przez byłych działaczy NSZZ >Solidarność< w Odlewni Żeliwa w Koluszkach”. Kazimierz Żerek został zaliczony do tych działaczy NSZZ „Solidarność”, którzy mogą wznowić aktywność związkową. Sprawę zakończono na podstawie decyzji Dyrektora Departamentu V MSW z dn. 11.07.1989. Akta zarchiwizowano pod sygn. 1590/II. IPN Ld 067/1086 (1590/2) mikrofilm.
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Karol”, nr rej. 4405, prowadzonej przez Wydz. V KWMO w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się doniesienia TW z roku 1982 na osobę Kazimierza Żerka. IPN Ld 0031/316 (1533/I).
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Jan”, nr rej. 6179, prowadzonej przez Wydz. V KWMO w Piotrkowie Trybunalskim znajduje się doniesienie TW z dnia 7.08.1982 na osobę Kazimierza Żerka. IPN Ld 0031/267 (1453/I).
W teczce personalnej oraz teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Kelner”, nr rej. 6231, prowadzonej przez Wydz. V KWMO/WUSW w Piotrkowie Trybunalskim znajdują się notatki operacyjne sporządzone przez funkcjonariusza SB oraz doniesienia TW z lat 1982-1985 na osobę Kazimierza Żerka. IPN Ld 0031/120 (1198/I), IPN Ld 0059/713/J (1198/1) mikrofilm.
W teczce pracy tajnego współpracownika (TW) ps. „Czarny”, nr rej. 6818, prowadzonej przez sekcję V RUSW w Tomaszowie Mazowieckim znajduje się doniesienie TW z dnia 17.01.1984 na osobę Kazimierza Żerka. IPN Ld 0031/622 (1960/I).
.