Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edmund Paweł
Nazwisko: Domalewski
Miejsce urodzenia: Obórki
Data urodzenia: 15-01-1931
Imię ojca: Józef
Imię matki: Maria


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta prokuratorskie Akta sprawy przeciwko E. Domalewskiemu, który nie stawił się na wezwanie w WKR w Malborku celem wcielenia do Wojska Polskiego (ze względu na przekonania religijne). Aresztowany dn. 22.12.1951 i osadzony w więzieniu w Elblągu. Dn. 12.01.1952 skazany przez Wojskowy Sąd Garnizonowy w Elblągu na 3 lata więzienia. Karę odbywał w Zakładzie Karnym w Sztumie, a następnie w Kopalni Węgla Kamiennego w Knurowie. Na mocy amnestii karę złagodzono do 1,5 roku więzienia. Zwolniony dn. 20.06.1953. IPN Gd 538/1105 (Pd 164/51)
Akta administracyjne Zapis w Księdze głównej aresztu WU ds. BP dot. osadzenia E. Domalewskiego w dn. 05.10.1954, a następnie przekazania go do WUds.BP w Koszalinie w dn. 06.10.1954. IPN Po 06/117 t. 5
Sprawa Operacyjnej Obserwacji Sprawa założona na E. Domalewskiego, który w 1961 r. przeprowadził się z Malborka do Teresina pow. Hrubieszów. W 1962 r. E. Domalewski przeprowadził się do Chełma, a akta sprawy zostały przekazane do KPMO Chełm. W aktach znajdują się materiały sprawy śledczej prowadzonej przez Wydz. Śledczy WUBP w Koszalinie w latach 1953-1955. IPN Lu 010/5 (II/1631)
Teczka zagadnieniowa Zarejestrowany do sprawy ze względu na działalność w "nielegalnym związku religijnym". Wielokrotnie przeprowadzano rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą. W aktach znajdują się materiały sprawy krypt. "Wędrownik" nr rej. 1149. IPN Lu 010/5 (II/1631)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Zarejestrowany dn. 3.01.1982 pod nr 8778 jako figurant KE krypt. "Niestały". Dn. 28.11.1989 został wyrejestrowany. Akt brak; wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych
Materiały ewidencyjne Zastrzeżony przez Wydz. IV KWMO w Chełmie na wyjazd za granicę w okresie od 4.03.1982 do 4.03.1984. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.