Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Ryszard
Nazwisko: Perschke
Miejsce urodzenia: Zgierz
Data urodzenia: 22-01-1950
Imię ojca: Ryszard
Imię matki: Genowefa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Perschke 23.11.1983 został zarejestrowany w ewidencji operacyjnej do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Piętro” nr rej. KA 54525 przez Referat III MUSW w Sosnowcu. Powodem założenia sprawy była informacja uzyskana od Tajnego Współpracownika (TW), na podstawie której podejrzewano ww. o kolportaż ulotek o treści „antypaństwowej”. W trakcie prowadzonej sprawy ustalono, że T. Perschke od listopada 1981 należał do NSZZ „Solidarność” w przedsiębiorstwie „BUDOPOL” w Sosnowcu. Od 01.12.1983 prowadzono podsłuch telefoniczny oraz perlustrację korespondencji krajowej ww. W dn. 30.04.1984 dokonano przeszukania mieszkania T. Perschke. Kontrola operacyjna nie potwierdziła doniesień TW. W trakcie prowadzonej sprawy wykorzystano osobowe źródła informacji (OZI), w tym: tajnego współpracownika (TW) oraz cztery kontakty służbowe (KS). SOS zakończono 26.09.1984 przeprowadzeniem rozmowy ostrzegawczej. Dn. 30.04.1984 materiały zdjęto z ewidencji operacyjnej i zarchiwizowano w Wydziale „C” WUSW Katowice pod sygnaturą 41073/II. IPN Ka 048/1386 (41073/II).
.