Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Adam Teofil
Nazwisko: Taraszkiewicz
Miejsce urodzenia: Suwałki
Data urodzenia: 27-04-1948
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Klara
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Adam Taraszkiewicz 06.04.1983 został zarejestrowany do Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Cichy” nr rej. KA 52491 przez Referat III RUSW w Rybniku. SOS założono, w celu ustalenia czy A. Taraszkiewicz prowadzi „wrogą działalność polityczną” oraz czy kolportuje ulotki o treściach „antypaństwowych”. W trakcie prowadzonej sprawy ustalono, że ww. należał do aktywnych działaczy NSZZ „Solidarność” działających w środowisku nauczycielskim w Rybniku. Po wprowadzeniu stanu wojennego spotykał się z byłymi działaczami NSZZ „Solidarność”. W dniu 07.10.1983 z A. Taraszkiewiczem przeprowadzono rozmowę ostrzegawczą. W sprawie zastosowano środki techniki operacyjnej, perlustrację korespondencji oraz osobowe źródła informacji (OZI): tajnego współpracownika (TW) oraz kontakt operacyjny (KO). Z uwagi na „niestwierdzenie wrogiej działalności” SOS zakończono 04.06.1984. Materiały zdjęto z ewidencji operacyjnej i przekazano do archiwum Wydziału „C” WUSW Katowice, gdzie nadano im sygn. 40897II. IPN Ka 048/1219 (40897/II).
.