Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Podymski
Miejsce urodzenia: Lenartowice
Data urodzenia: 19-04-1948
Imię ojca: Wacław
Imię matki: Janina
Dodatkowe informacje:

Członek PZPR w Pleszewie od 20.01.1967. Członek ZSMP i Przewodniczący Zarządu Miejsko-Gminnego ZSMP w Pleszewie - brak bliższych danych.
Ad. 1 - Był członkiem KM-G przed konferencją. Z braku materiałów źródłowych nie da się ustalić daty wyboru na członka KM-G przed 30.10.1979.
Źródła: AP Kalisz, KM-G PZPR w Pleszewie, 2 (protokóły z konferencji sprawozdawczo-wyborczej z dn. 30.10.1979), k. 31 (propozycja składu KM-G PZPR), k. 144-145 (spis członków wybranych na konferencji, k. 152-153 (protokół komisji skrutacyjnej); k. 171 (protokół z pierwszego posiedzenia plenarnego KM-G wybranego na konferencji); Tamże, 5 (protokóły posiedzeń plenarnych 1977-1978), k. 108-109 (protokół z plenarnego posiedzenia w dn. 10.10.1978), k. 132 (lista osób zaproszonych na posiedzenie plenarne).Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Członek Plenum Komitet Miejsko-Gminny Pleszew PZPR 30-10-1979 AP Kalisz, KM-G PZPR w Pleszewie, 2 (protokóły z konferencji sprawozdawczo-wyborczej z dn. 30.10.1979), k. 144-145 (spis członków wybranych na konferencji, k. 152-153 (protokół komisji skrutacyjnej); Tamże, 5 (protokóły posiedzeń plenarnych 1977-1978), k. 108-109 (protokół z plenarnego posiedzenia w dn. 10.10.1978), k. 132 (lista osób zaproszonych na posiedzenie plenarne ).
Członek Egzekutywa Komitet Miejsko-Gminny Pleszew PZPR 30-10-1979 AP Kalisz, KM-G PZPR w Pleszewie, 2 (protokóły z konferencji sprawozdawczo-wyborczej z dn. 30.10.1979), k. 171 (protokół z pierwszego posiedzenia plenarnego KM-G z 30.10.1979).
.