Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bogusław Adam
Nazwisko: Deperas
Miejsce urodzenia: Toruń
Data urodzenia: 13-12-1955
Imię ojca: Jan
Imię matki: Elżbieta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Bogusław Deperas 9.10.1980 został zarejestrowany pod nr 6287 w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Dworzec" nr rej. 6117 prowadzonej przez Wydz. III „A” KW MO w Toruniu od 29.08.1980 do 02.03.1981. Sprawa dotyczyła strajku kierowców 29.08.1980 oraz utworzenia NSZZ »Solidarność» w Oddziale Państwowej Komunikacji Samochodowej w Toruniu. Pracownicy PKS w Toruniu przerwali pracę i zorganizowali wiec, na którym przedstawili żądania ekonomiczne i socjalne. Bogusław Dereras, organizator i aktywny uczestnik zebrania załogi z dyrekcją w dniu 1.09.1980. W wyniku porozumienia między dyrekcją a Komitetem Zakładowym NSZZ »Solidarność» zrealizowano postulaty natury ekonomicznej zgłaszane przez pracowników. Sprawę zakończono 02.03.1981, materiały złożono do archiwum pod sygn. 637/II. IPN By 081/383 (637/II).
.