Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zbigniew Stanisław
Nazwisko: Kalenik
Miejsce urodzenia: Grodno
Data urodzenia: 29-04-1942
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Felicja
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne Wydz. III KWMO w Szczecinie dotyczące wydarzeń z marca 1968 w środowisku akademickim i licealnym Szczecina oraz sytuacji panującej w zakładach pracy w tym okresie. W aktach znajdują się w szczególności notatki informacyjne, doniesienia agenturalne, kroniki, dokumenty dotyczące przeglądu prywatnych korespondencji, wykazy osób podejrzanych i rozpracowywanych itp. Zbigniew Kalenik występuje w materiałach jako student Politechniki Szczecińskiej, aktywny uczestnik tamtych wydarzeń i współorganizator wiecu studenckiego. Występował w obronie studentów warszawskich, domagał się poszanowania wolności słowa i demokracji. Na zajęciach studium wojskowego „demonstracyjnie domagał się przekazania informacji o sytuacji panującej w Warszawie”. Akta złożono do archiwum pod sygn. 12408/II. IPN Sz 0011/1005 t. 1-2 (12408/II).
Zbigniew Kalenik był rozpracowywany przez SB KPMO w Szczecinku, a następnie Wydz. III KWMO w Koszalinie w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Szary" (rej. Sz 8545), prowadzonego w okresie 20.05.1972 - 16.01.1976. Inwigilowany jako "uczestnik wrogich występów studentów Politechniki Szczecińskiej w marcu 1968 i grudniu 1970". Materiały złożono do archiwum pod sygn. 3770/II. Materiały o sygn. 3770/II zostały zniszczone protokołem brakowania akt 55/89. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.