Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy
Nazwisko: Undro
Miejsce urodzenia: Międzyrzecz
Data urodzenia: 16-10-1947
Imię ojca: Józef
Imię matki: Wanda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne Wydz. III KWMO w Szczecinie dotyczące wydarzeń z marca 1968 roku w środowisku akademickim i licealnym Szczecina oraz sytuacji panującej w zakładach pracy w tym okresie. W aktach znajdują się w szczególności notatki informacyjne, doniesienia agenturalne, kroniki, dokumenty dotyczące przeglądu prywatnych korespondencji, wykazy osób podejrzanych i rozpracowywanych itp. Jerzy Undro występuje w materiałach jako członek komitetu organizacyjnego wiecu studenckiego na Osiedlu Akademickim. Współautor i kolporter opracowanej rezolucji oraz ulotek. IPN Sz 0011/1005 t. 1-2 (12408/II).
Jerzy Undro był rozpracowywany przez Wydz. III KWMO Szczecin w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Mały" (rej. Sz 10439) w okresie od 8.01.1971 do 11.05.1972. Brak dokładnych informacji dotyczących zabarwienia sprawy. Prawdopodobnie objęty kontrolą w związku z uprzednim udziałem w protestach studenckich w marcu 1968. Materiały KE "Mały" włączono do akt o sygn. 3466/II, które zostały zniszczone. Materiały 3466/II, z którymi skomasowano KE "Mały" zniszczono za protokołem brakowania akt 2/90. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Jerzy Undro był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Sachem" (nr rej. sprawy Sz 8131) prowadzonej w okresie 8.04.1968-29.12.1970 przez Wydz. III KWMO w Szczecinie. Sprawa dotyczyła zorganizowania przez studentów wiecu w związku z protestami, które miały miejsce w marcu 1968. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 3466/II Materiały 3466/II zniszczono za protokołem brakowania akt 2/90. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Kontrolowany przez Wydz. II, a następnie Wydz. III i Wydz. OKPP w okresie 27.10.1981 - 15.12.1989 w ramach Sprawy Obiektowej (SO) "Hermes" (rej. Sz 10223). Zarejestrowany do sprawy pod numerem Sz 22569. Brak informacji dotyczących zabarwienia sprawy, prawdopodobnie dotyczyła kontroli środowiska dziennikarskiego. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
.