Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Piotr
Nazwisko: Degutis
Miejsce urodzenia: Posudonie gm. Janowo pow. Mariampol
Data urodzenia: 28-07-1887
Imię ojca: Adam
Imię matki: Magdalena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Piotr Degutis pseud. "Mikołaj" (ur. w roku 1887), żołnierz WP w latach 1919-1920 i pracownik Policji Państwowej w l. 1920-1928, po zakończeniu niemieckiej okupacji ziemi suwalskiej (w ostatniej dekadzie października 1944) został sekretarzem gminy Krasnowo pow. Suwałki. W niepodległościowej organizacji WiN, do której należał także jego syn Jan, był podkomendnym Franciszka Grygucia pseud."Lew". Piotr Degutis pseud. "Mikołaj" zajmował się między innymi wydawaniem partyzantom i członkom WiN dokumentów legalizacyjnych i urzędowych druków. Figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach WUBP i KW MO w Białymstoku i PUBP w Suwałkach z lat 1946-1948. Zapisano w nich między innymi, że Piotr Degutis został zatrzymany i "aresztowany za przynależność do WiN" dn. 25.09.1946 r. przez UB z PUBP w Suwałkach i wyrokiem WSR w Białymstoku z dnia 9.12.1946 skazany na karę 7 lat pozbawienia wolności oraz na utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata. Piotr Degutis przebywał w więzieniach w Suwałkach i Białymstoku, a od 20 czerwca 1947 r. w więzieniu w Rawiczu. W kartotece MBP dot. skazanych, w aktach penitencjarnych i skorowidzach więzienia w Rawiczu oraz w kartotece osób, które zmarły na terenie zakładów karnych we Wronkach i w Rawiczu zapisano, iż Piotr Degutis "zmarł" w więzieniu w Rawiczu dnia 1 marca 1948. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Piotr Degutis pseud. "Mikołaj" figuruje wraz ze 128 innymi żołnierzami i członkami AK i WiN w aktach WUBP i KW MO w Białymstoku i PUBP w Suwałkach z lat 1946-1954 zarejestrowanych jako Sprawa Obiektowa krypt. "Ocean". Sprawa ta dot. rozpracowania i likwidacji żołnierzy i członków suwalsko-augustowskiego Obwodu AK-WiN w latach 1946-1954. Akta te zawierają m.in.: raporty funkcjonariuszy o przebiegu tego obiektowego rozpracowania, korespondencję jednostek UB, spis ustalonych członków WiN w pow. Suwałki, protokoły przesłuchań, schematy struktury sztabu suwalskiego Obwodu WiN, schemat struktury oddziałów leśnych przy Sztabie Obwodu WiN, schemat struktury batalionów krypt."Gaj", "Rozłogi", "Moczary". IPN Bi 011/44 (181/IV).
Piotr Degutis pseud. "Mikołaj" figuruje wraz z kilkuset innymi żołnierzami AK i WiN w aktach - opracowaniu Wydz. "C" KW MO w Białymstoku z lat 1973-1988 zatytułowanym "Kwestionariusze osobowe do charakterystyki nr 97, 98". Ta "charakterystyka" dot. "nielegalnych organizacji" Armia Krajowa Obywatelska oraz Wolność i Niezawisłość - obwód suwalsko-augustowski krypt. "Wierzby nr 32" i "Filomena 61", działających w okresie luty 1945 - kwiecień 1947 na obszarach powiatu Augustów i pow. Suwałki. W kwestionariuszu dot. Piotra Degutisa (nr 53 w tomie 3) zapisano między innymi, iż ww. "od 15 stycznia 1946 r. należał do nielegalnej organizacji WiN, był szeregowym członkiem, czytał nielegalną prasę organizacyjną, wydał 4 blankiety zaopatrzone w pieczęć urzędu gminnego w celu wystawienia fałszywych świadectw tożsamości". IPN Bi 019/125 t. 3 (2/59).
Piotr Degutis pseud. "Mikołaj” figuruje w aktach Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z lat 1946-1948. Był oskarżony o przynależność do nielegalnej organizacji Wolność i Niezawisłość w pow. suwalskim i o to, że "dążył do obalenia obecnego ustroju demokratycznego". Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z dnia 9.12.1946 Piotr Degutis został skazany na karę 7 lat pozbawienia wolności oraz na utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 3 lata. Akta te zawierają m.in. protokoły: zatrzymania, rewizji osobistej, przesłuchań i akt oskarżenia. IPN Bi 212/1245 (R1107/46).
Piotr Degutis występuje wraz z kilkuset innymi osobami w aktach Okręgowego Zarządu Zakładów Karnych w Poznaniu z lat 1989-1990 zatytułowanym "Wykazy osób straconych lub zmarłych, skazanych w latach 1945-1956 za przestępstwa antypaństwowe". Występuje także w opracowaniu Centralnego Zarządu Zakładów Karnych z roku 1993 zatytułowanych "Lista osób zmarłych w więzieniach polskich w latach 1944-1956" oraz w kartotece osób, które zmarły na terenie zakładów karnych we Wronkach i w Rawiczu. W tych aktach ewidencyjnych i opracowaniu zapisano, iż Piotr Degutis zmarł w więzieniu w Rawiczu dnia 1 marca 1948 o godz. 21.45. IPN Po 192/19 (84/1), IPN BU 1820/1, IPN Po 3/592.
Piotr Degutis występuje wraz z 7 innymi osobami jako "członek WiN" w aktach Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku z lat 1946-1948 dot. innej osoby oskarżonej o udzielanie czynnej pomocy członkom organizacji. IPN Bi 212/1364 (Sr. 81/47).
.