Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Antoni
Nazwisko: Filipkowski
Miejsce urodzenia: Filipki pow. Kolno
Data urodzenia: 21-08-1925
Imię ojca: Marian
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Antoni Filipkowski pseud. "Lipa" (ur. w sierpniu 1925 r.) w latach 1945-1947 był współpracownikiem i żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ). Dnia 21 kwietnia 1947 ujawnił się w PUBP Grajewo. Od roku 1948 Antoni Filipkowski był współpracownikiem i następnie żołnierzem antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na terenie powiatów Kolno, Łomża i Pisz. W NZW nosił pseudonim „Komel”, w latach 1948-1951 walczył z komunistycznymi władzami w szeregach oddziału NZW pod dowództwem chor. Hieronima Rogińskiego pseudonim "Róg", a następnie (od lata 1951) oddziału NZW pod dowództwem Hieronima Mioduszewskiego pseudonim "Deska". Antoni Filipkowski figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach MBP, WUBP i KW MO w Olsztynie, WUBP i KW MO w Białymstoku, PUBP w Łomży, PUBP w Piszu i PUBP w Kolnie z lat 1947-1952. Zapisano w nich między innymi (w kartotece MBP dot. osób skazanych), że Antoni Filipkowski został aresztowany 17 marca 1951 przez PUBP Kolno i następnego dnia osadzony w więzieniu w Ostrołęce, jednak dnia "26 kwietnia 1951 r. zbiegł" (podczas konwojowania go do więzienia). Antoni Filipkowski poległ w walce z funkcjonariuszami MO i UB dn. 15 grudnia 1951 w miejscowości Łubiane pow. Kolno - w czasie ataku 4-osobowego patrolu NZW pod dowództwem Edwarda Łebkowskiego „Bogdana” na autobus PKS przewożący m.in. kilku uzbrojonych funkcjonariuszy UB i MO. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Antoni Filipkowski figuruje wraz ze 146 innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w obszernych aktach operacyjnych PUBP w Kolnie i WUBP w Białymstoku z lat 1950-1955 zarejestrowanych jako Sprawa Obiektowa krypt. "Nil". Sprawa ta dot. rozpracowania Komendy Powiatowej NZW krypt: "Orkan", "Łaba", "Łużyca" (obejmującej tereny pow. Kolno i częściowo pow. Ostrołęka i pow. Łomża) i była prowadzona w latach 1950-1954 przez UB z PUBP w Kolnie. Akta te zawierają m.in.: schemat organizacyjny konspiracyjnych struktur NOW i NSZ na terenie pow. Łomża w latach 1942-1945, raporty i meldunki dot. rozpracowania poszczególnych członków i grup NZW, spis osób figurujących w sprawie (w tym ich pseudonimów), spis członków NZW z gminy Turośl, pow. Kolno. W tych aktach zapisano między innymi (na s. 174-175), że Antoni Filipkowski (aresztowany 17 marca 1951 przez PUBP Kolno i osadzony w więzieniu w Ostrołęce) "w dniu 21 kwietnia 1951 r. zbiegł podczas transportowania go do więzienia i od tego czasu ukrywał się", a "w dniu 15.12.1951 chcąc dokonać napadu na PKS jadący z Kolna do Grajewa został zabity przez funkcjonariuszy Org. BP". Zanotowano, iż "przy zabitym odnaleziono dwa pistolety wraz z amunicją i dwa granaty". IPN Bi 011/14 t. 1 (155/IV/a-e).
Antoni Filipkowski pseud. "Lipa" figuruje wraz z kilkuset innymi żołnierzami Narodowych Sił Zbrojnych i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w aktach KW MO w Białymstoku z lat 1973-1979 zatytułowanych "Charakterystyka nr 40". Ta charakterystyka obejmuje kwestionariusze osobowe oraz "karty na czyn przestępczy" żołnierzy NSZ i NZW z oddziałów podległych Komendzie Powiatu Grajewo krypt. "Orkan", które walczyły z komunistycznymi okupantami kraju w okresie od wiosny 1945 do kwietnia 1947 na terenach powiatu Grajewo i częściowo pow. Łomża. W kwestionariuszu osobowym nr 171 dot. Antoniego Filipkowskiego pseud. "Lipa" zapisano m. in., iż jako "członek NSZ" ww. "w okresie od listopada 1945 r. do dnia 21 kwietnia 1947 r. był członkiem IV kompanii nielegalnej organizacji NZW". Zapisano także, iż Antoni Filipkowski "ujawnił się dn. 21 IV 1947 r.". IPN Bi 019/80 t. 2 (2/33).
Antoni Filipkowski pseud. "Komel" figuruje wraz z 78 innymi żołnierzami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w aktach WUBP z lat 1950-ch i aktach KW MO w Białymstoku z lat 1976-1977 zatytułowanych "Charakterystyka nr 15". Ta charakterystyka obejmuje kwestionariusze osobowe oraz "karty na czyn przestępczy" żołnierzy NZW z oddziałów Edwarda Łebkowskiego pseud. "Bogdan"/ "Orlicz" i Hieronima Mioduszewskiego pseud. "Deska" - działających w latach 1950-1955 na terenach powiatów Łomża, Kolno i Pisz. W kwestionariuszu osobowym nr 22 dot. Antoniego Filipkowskiego pseud. "Komel" zapisano m.in., iż ww. "po ucieczce z konwoju w bliżej nieokreślonym czasie wstąpił do bandy >Bogdana<, z którą w okresie od września 1951 r. do grudnia 1951 r. brał udział w 3-ch napadach terrorystyczno-rabunkowych z bronią w ręku". Materiały WUBP z lat 1950-ch zostały opracowane w latach 1976-1977 przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Białymstoku na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. IPN Bi 019/9 t. 3 (1/9).
Antoni Filipkowski pseud. "Komel" figuruje wraz z 36 innymi żołnierzami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w aktach WUSW w Olsztynie z lat 1984-1989 zatytułowanych "Charakterystyka nr 128". Ta charakterystyka obejmuje kwestionariusze osobowe oraz "karty na czyn przestępczy" żołnierzy NZW z oddziałów Hieronima Mioduszewskiego pseud. "Deska" i Edwarda Łebkowskiego pseud. "Bogdan"/ "Orlicz" - działających w latach 1950-1955 na terenach powiatów Łomża, Kolno i Pisz. W kwestionariuszu osobowym nr 23 dot. Antoniego Filipkowskiego pseud. "Komel" zapisano m.in., iż ww. "w roku 1951 był członkiem bandy >Bogdana<, brał udział w napadach terrorystyczno-rabunkowych, w tym dnia 31.10.1951 na sklep GS Kumelsk pow. Pisz i na PKS w miejscowości Wiszowate". Materiały WUBP w Olsztynie z lat 1950-ch dot. ww. oddziałów NZW zostały opracowane w latach 1984-1989 przez Wydział "C" WUSW w Olsztynie. IPN Bi 065/129 (908/IV), IPN Bi 087/502/D (908/IV) mikrofilm.
.