Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Haliniak
Miejsce urodzenia: Zarzecze pow. Przeworsk
Data urodzenia: 24-12-1918
Imię ojca: Wojciech
Imię matki: Teresa
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Haliniak (ur. w grudniu 1918 r.), żołnierz Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) i AK w latach 1943-1945, od jesieni 1945 do sierpnia 1950 był żołnierzem antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na terenie powiatów: Leżajsk, Nisko, Łańcut i Biłgoraj. Nosił pseudonim "Opium". W latach 1945-1946 Tadeusz Haliniak walczył zbrojnie z komunistyczną władzą w szeregach dwóch oddziałów NZW - m.in. pod dowództwem por. Józefa Zadzierskiego pseud. „Wołyniak”, a następnie (od grudnia 1946) pod dowództwem ppor. Adama Kusza pseud. „Garbaty”. W okresie komunistycznej amnestii 1947 roku nie ujawnił się i działał nadal w konspiracji. Tadeusz Haliniak pseud. "Opium" figuruje w zapisach ewidencyjnych, dziennikach archiwalnych oraz w kartotekach WUBP w Rzeszowie, PUBP Nisko i PUBP Leżajsk z lat 1948-1950. Zapisano w nich między innymi, iż Tadeusz Haliniak "od wiosny 1945 r. wraz z innymi członkami bandy brał udział w napadach terrorystyczno-rabunkowych" oraz w zbrojnych akcjach przeciwko funkcjonariuszom i współpracownikom UB i MO. Zanotowano, że Tadeusz Haliniak został "zabity w sierpniu 1950 r. w czasie akcji" (tj. w zasadzce UB w dniu 21 sierpnia 1950 w Zarzeczu koło Niska). Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Tadeusz Haliniak pseud. "Opium" figuruje wraz z kilkoma innymi żołnierzami NOW w aktach śledczych PUBP Nisko i WUBP w Rzeszowie z lat 1945-1946. Zapisano w nich między innymi, iż Tadeusz Haliniak "od wiosny 1945 r. do 24 czerwca 1945 r. wraz z innymi członkami bandy NOW pod dowództwem >Majki< [tj. Stanisława Pelczara] brał udział w napadach terrorystyczno-rabunkowych na terenie powiatu Nisko" i "posiadał nielegalnie rewolwer, 9 szt. naboi i 1 granat". W aktach tych zapisano także, iż Tadeusz Haliniak od marca 1945 do dnia zatrzymania go przez UB (tj. do 24 czerwca 1945) był komendantem obwodu NOW na terenie pow. Nisko. Akta te zawierają między innymi protokół przesłuchania Tadeusza Haliniaka w PUBP Nisko i materiały śledcze dotyczące zbrojnego zamachu na funkcjonariusza UB z PUBP Nisko (w kwietniu 1945), o którego dokonanie był podejrzany m.in. Tadeusz Haliniak. IPN Rz 050/369 (2900/III).
Tadeusz Haliniak figuruje w aktach sądowych Wojskowego Sądu Garnizonowego w Przemyślu z lat 1945-1946. Akta te dotyczą Tadeusza Haliniaka oraz innego żołnierza Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) i AK. Obaj żołnierze NOW zostali skazani dn. 10 listopada 1945 na kary po 5 lat więzienia z artykułu 1 dekretu PKWN z dnia 30 października 1944 "za przynależność do nielegalnej organizacji NOW mającej na celu obalenie demokratycznego ustroju państwa na terenie powiatu Nisko" w okresie od połowy marca 1945 do 24 czerwca 1945 (karę tę na mocy amnestii Tadeuszowi Haliniakowi następnie "darowano w całości"). Akta te zawierają m.in. zapisy informujące, że zimą i wiosną 1945 (do 24 czerwca 1945) Tadeusz Haliniak walczył z komunistycznymi władzami w szeregach oddziału NOW pod dowództwem "Majki" i "posiadał nielegalnie rewolwer, 9 szt. naboi i 1 granat". Brak zapisów stwierdzających dokładny okres pobytu Tadeusza Haliniaka w areszcie UB i więzieniu latem i jesienią 1945 roku. IPN BU 915/1289 (G. 446/45).
Tadeusz Haliniak pseud. "Opium" występuje w aktach i zapisach UB z WUBP w Rzeszowie, PUBP Nisko i PUBP Leżajsk z lat 1945-1950. Te akta UB zostały opracowane w latach 1980-1982 przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Rzeszowie i zatytułowane "Charakterystyka nr 6 - Narodowa Organizacja Wojskowa". To opracowanie dotyczyło niepodległościowej organizacji pod nazwą Rzeszowska Komenda Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) i zawiera przede wszystkim kwestionariusze osobowe kilkuset żołnierzy i współpracowników NOW. W kwestionariuszu dot. ww. żołnierza NOW i NZW zapisano między innymi, iż Tadeusz Haliniak nosił pseud. "Opium" i "Rozkazem z dn. 25.02.46 r. Komendanta Inspektoratu >Hanka< został mianowany Komendantem Obwodu NOW Nisko, funkcję tę pełnił krótko, następnie wstąpił do bandy >Wołyniaka<, później bandy Kusza [Adama Kusza]". IPN Rz 05/12 (CHF-6 t. 2).
Tadeusz Haliniak pseud. "Opium" występuje wraz z kilkunastoma innymi żołnierzami i współpracownikami NOW w aktach śledczych UB z WUBP w Rzeszowie z lat 1947-1951 zatytułowanych "Akta kontrolno-śledcze dot. Wojnarowicz Stanisław i inni". Byli oni "podejrzani o popełnienie czynów przewidzianych w art. 86 § 2 kkWP i innych". W tych aktach śledczych UB zapisano między innymi, że Tadeusz Haliniak "W 1945 r. pełnił funkcję zastępcy >Majki<, który był dowódcą oddziału leśnego NOW na terenie pow. Łańcuckiego, a u >Wołyniaka< pełnił funkcję zwiadowcy na teren Rudnika, w 1947 r. pozostał w bandzie Kusza Adama". Akta te obejmują głównie liczne protokoły przesłuchań oskarżonych żołnierzy NOW i protokoły przesłuchań świadków. IPN Rz 050/62 (2405/III).
.