Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-05-2023 10:44

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Karol
Nazwisko: Mielniczuk
Miejsce urodzenia: Czerniejów pow. Włodawa
Data urodzenia: 15-03-1912
Imię ojca: Józef
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Karol Mielniczuk pseud. "Jeleń" i "Wacek" (ur. w marcu 1912) w latach 1943-1948 był żołnierzem AK i następnie WiN na terenach powiatów Włodawa, Chełm i Parczew, od wiosny 1945 był żołnierzem antykomunistycznego oddziału zbrojnego pod dowództwem Leona Taraszkiewicza pseud. „Jastrząb” i następnie (od stycznia 1947) tego samego oddziału pod dowództwem Edwarda Taraszkiewicza pseud. „Żelazny”. W okresie komunistycznej amnestii 1947 roku Karol Mielniczuk nie ujawnił się i działał nadal w konspiracji. Wczesną wiosną 1950 Karol Mielniczuk pseud. "Wacek" dołączył do partyzanckiej grupy pod dowództwem Stanisława Kuchcewicza pseud. "Wiktor". Wkrótce potem zaczął pełnić funkcję zastępcy dowódcy tego oddziału. Karol Mielniczuk pseud. "Jeleń" i "Wacek" figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych WUBP w Lublinie i PUBP we Włodawie z lat 1947-1951. Zapisano w nich między innymi, że Karol Mielniczuk "w dn. 11 IX 1951 r. podczas likwidacji bandy został zabity" (tj. w trakcie obławy UB-KBW na dwóch partyzantów i walki zbrojnej na kol. Zamołodycze, pow. Włodawa). Wraz z Karolem Mielniczukiem pseud. "Wacek" poległ w tej walce także Bronisław Wojciechowski pseud. „Leszek”. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Karol Mielniczuk pseudonim "Jeleń", "Wacek" figuruje wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami oddziałów WiN w obszernych materiałach operacyjnych UB z PUBP we Włodawie z lat 1945-1953 zarejestrowanych jako Sprawa Obiektowa kryptonim "Zdrajcy"/ "Dzikusy". Sprawa ta dotyczyła poszukiwań, rozpracowania i ujęcia kilkudziesięciu żołnierzy i współpracowników zbrojnego oddziału partyzanckiego pod dowództwem Leona Taraszkiewicza pseud. "Jastrząb" i następnie pod dowództwem ppor. Edwarda Taraszkiewicza pseud. „Żelazny” (walczących z komunistyczną władzą w latach 1945-1951), w tym Karola Mielniczuka. Sprawa ta była prowadzona w latach 1945-1953 przez UB z PUBP we Włodawie i nadzorowana przez WUBP w Lublinie. Te akta zawierają m.in. liczne i obszerne sprawozdania kierownika grupy operacyjnej UB-KBW ("G.O. Chełm-Włodawa") z jesieni 1950 i 1951 roku dot. systematycznych poszukiwań i rozpracowania kilkudziesięciu żołnierzy i współpracowników "bandy >Żelaznego<" oraz doniesienia kilkunastu tajnych informatorów UB. IPN Lu 08/213 t. 5 , 8, 9, 15 i 23 (O/230).
Karol Mielniczuk pseudonim "Jeleń" figuruje w zbiorze materiałów operacyjnych i dokumentów UB z PUBP we Włodawie i następnie KW MO w Lublinie z lat 1948-1955. Sprawa ta była prowadzona przeciw ww. żołnierzowi podziemia przez PUBP/ PUdsBP we Włodawie w latach 1948-1955 w związku z "nielegalnym posiadaniem broni" oraz członkostwem Karola Mielniczuka w "nielegalnej organizacji WiN" pod dowództwem "Żelaznego". W tych aktach zapisano między innymi, że Karol Mielniczuk "był poszukiwany przez PUBP Włodawa od 1948 r." i "został zabity w dn. 11 IX 1951 r. podczas likwidacji bandy >Żelaznego<". Materiały te zawierają m.in.: kartę ewidencyjną dot. Karola Mielniczuka, "protokół oględzin zwłok" ww. żołnierza podziemia z dn. 13 września 1951 oraz doniesienia kilku tajnych informatorów UB dot. Karola Mielniczuka, jego rodziny i znajomych. IPN Lu 020/12 (7062/II).
.