Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 05-12-2023 15:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard
Nazwisko: Adamczyk
Miejsce urodzenia: Pasłęk
Data urodzenia: 22-10-1952
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Michał
Imię matki: Halina
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ryszard Adamczyk figuruje w aktach w sprawie osób internowanych w 1981 roku (w Zakładzie Karnym w Mielęcinie), wnioski, decyzje o internowaniu i uchyleniu internowania. Pracownik Zarządu Regionu NSZZ "Solidarność” internowany na wniosek Wydz. V KW MO we Włocławku na mocy decyzji nr 63/81 wydanej przez Komendanta KW MO we Włocławku z 13.12.1981. Zwolniony z internowania 24.12.1981 na mocy decyzji nr 63/a/81 wydanej 24.12.1981 przez Komendanta KW MO we Włocławku. IPN By 074/21 t. 1 (399/IV).
Akta Ryszarda Adamczyka, internowanego od 13.12.1981 do 24.12.1981 w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Mielęcinie. Internowany na mocy decyzji nr 63/81 wydanej przez Komendanta KW MO we Włocławku z 13.12.1981 z powodu: "prowadzenia aktywnej działalności polityczno-destrukcyjnej skierowanej przeciwko interesom PRL". Zwolniony z internowania 24.12.1981 na mocy decyzji nr 63/a/81 wydanej 24.12.1981 przez Komendanta KW MO we Włocławku. IPN By 88/9 (30/81/1).
Kontrolowany operacyjnie od 23.03.1982 w ramach Kwestionariusza Ewidencyjnego (KE) krypt. "Fiat" nr ewid. 4556 przez Wydz. V KW MO we Włocławku. Powodem była działalność w NSZZ "Solidarność", za którą został internowany. Rozpracowanie ww. zakończono 23.12.1982 z powodu zaniechania działalności opozycyjnej, akta złożono do archiwum pod sygn. 599/II. Akta o sygn. 599/II zniszczono 11.10.1989 (protokół brakowania nr 14/83). Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych i ZSKO.
Akta paszportowe prowadzone od 26.03.1975 do 15.03.1989 przez Wydz. Paszportów KW MO/WUSW we Włocławku. W aktach znajduje się informacja świadcząca o zainteresowaniu Wydz. V KW MO we Włocławku R. Adamczykiem, pracownikiem Zarządu Regionalnego NSZZ "Solidarność” Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej we Włocławku. Ww. aktywny działacz "Solidarności”, zatrzymany 13.12.1981 w czasie powrotu z Gdańska z materiałami "Solidarności” i internowany w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Mielęcinie. IPN By 682/16502 (EAWŁ 16502).
.