Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Andrzej Juliusz Maria
Nazwisko: Dembiński
Miejsce urodzenia: Gdynia
Data urodzenia: 24-09-1934
Kraj urodzenia: Polska
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Andrzej Dembiński 21.10.1974 został zarejestrowany przez Wydz. VII Departamentu II MSW. Uczestniczył 08.04.1961 w przyjęciu u sekretarza ambasady Włoch. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych i ZSKO.
Dwukrotnie obserwowany przez Biuro "B" MSW - w dniu 09.04.1961 jako osoba, która posiadała kontakt z figurantem pseud. "Ułan" oraz 26.02.1969 jako osoba, która posiadała kontakt z figurantem pseud. "Cokół". Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
Zarejestrowany 31.10.1970 pod nr 12097 do Sprawy Obiektowej (SO) krypt. "Aktywiści" nr rejestr. 11468, prowadzonej od 26.05.1970 do 07.06.1985 przez Wydz. IV KW MO/WUSW w Gdańsku, dotyczącej rozpracowania Klubu Inteligencji Katolickiej w Gdańsku, którego aktywnym członkiem był A. Dembiński. Z ww. przeprowadzono rozmowę operacyjną w 1982 roku, podczas której zachowywał "wrogi stosunek" do służb. Sprawę zakończono 7.06.1985, materiały złożono do archiwum pod sygn. 201/IV. Akt o sygn. 201/IV brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa Obiektowa (SO) krypt. "Arka” nr rejestr. 13404 prowadzona od 25.06.1971 do 21.02.1990 przez Wydz. III/ III "A"/ V/ OG KW MO/WUSW w Gdańsku dotycząca ,,ochrony operacyjnej” Stoczni Gdańskiej im. Lenina w Gdyni. Andrzej Dembiński figuruje w wykazie wyróżniających się naukowców i specjalistów zatrudnionych w ochranianych obiektach. Ww. zatrudniony był jako konstruktor w COKB w Gdyni. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 17/IV. IPN Gd 003/16 t. 5 (17/IV).
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania (SO) krypt. "Doker" nr rejestr. 48238 prowadzona od 18.01.1984 do 29.01.1990 przez Wydz. II WUSW w Gdańsku. Sprawa dotyczyła prób ujęcia agenta francuskich służb specjalnych, działającego na terenie Trójmiasta i informującego o sprawach polskiej gospodarki. A. Dembiński figuruje jako jeden z podejrzanych, na którego założono Sprawę Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Doker-II". Sprawa została zakończona 29.01.1990 z powodu nie stwierdzenia wrogiej działalności prowadzonej przez figurantów objętych sprawą. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 19951/II. IPN Gd 0027/3834 (19951/II), IPN Gd 0018/1308 (19951/2) mikrofilm.
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Doker-II" nr rejestr. 53263 prowadzona od 21.01.1986 do 06.03.1990 przez Wydz. II WUSW w Gdańsku. Sprawę wszczęto z powodu podejrzenia Andrzeja Dembińskiego o działalność wywiadowczą na rzecz Francji. Sprawa została zakończona 21.01.1990 z powodu nie stwierdzenia wrogiej działalności. Inwigilowany przez Tajnych Współpracowników (TW) pseud. "Barbara" i "Zbyszek". Akta sprawy krypt. "Doker-II" zostały zarchiwizowane pod sygn. 19949/II. IPN Gd 0027/3832 (19949/II), IPN Gd 0018/1306 (19949/2) mikrofilm.
Akta paszportowe Andrzeja Dembińskiego prowadzone od 1.10.1964 do 12.05.1989 przez Wydz. Paszportów KW MO w Warszawie/ Wydz. Paszportów WUSW w Gdańsku. Akta były wypożyczane przez Wydz. IV KW MO w Gdańsku, Wydz. II WUSW w Gdańsku, Wydz. III WUSW w Gdańsku. Ww. pozostawał w zainteresowaniu służb ze względu na podejrzenie szpiegostwa na rzecz francuskich służb specjalnych co wynika z akt Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Doker-II". IPN Gd 645/72298 (EAGD 72298).
.