Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Maciej Ignacy
Nazwisko: Englert
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Data urodzenia: 17-02-1946
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Barbara
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały administracyjne Departamentu III MSW zawierające charakterystyki osób będących w zainteresowaniu operacyjnym resortu spraw wewnętrznych za lata 1968-1987. Maciej Englert figuruje w notatce z 20.01.1988 w której scharakteryzowany został jako jeden z głównych inicjatorów bojkotu środków masowego przekazu w latach 1982-1985. W okresie stanu wojennego na terenie Teatru Współczesnego popierał kolportaż „nielegalnych wydawnictw”. IPN BU 01221/16 (218/3).
Maciej Englert był rozpracowywany przez Wydz. III KWMO w Szczecinie w ramach Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. "Scena" (rej. Sz 14535), prowadzonej w okresie 12.04.1976 - 22.01.1977. Sprawa wszczęta przez SB po uzyskaniu informacji, że Maciej Englert, będący wówczas dyrektorem Teatru Współczesnego w Szczecinie, zaproponował jednemu z warszawskich reżyserów wystawienie w Szczecinie sztuki pod tytułem „Słoń”. Maciej Englert miał znać reżysera prywatnie, a także jego "wrogie stanowisko wobec polityki partii". Utrzymywał również kontakty z innymi twórcami wrogo ustosunkowanymi do ustroju PRL, których sztuki planował wystawiać w Szczecinie. Zgodnie z wiedzą SB, sztuka „Słoń” zawierała „wiele kontrowersyjnych tez dot. rzeczywistości społeczno-politycznej w ZSRR”. Dzięki działaniom podjętym przez SB w Wydziale Kultury i Sztuki Urzędu Miejskiego, doprowadzono do wycofania się z planów wystawienia „kontrowersyjnych sztuk”. Akta sprawy krypt. "Scena" złożono do archiwum pod sygn. 10683/II. IPN Sz 0011/680 (10683/II).
Maciej Englert został zarejestrowany przez Biuro "B" MSW za pomocą karty EKB-1/84 w związku z prowadzoną obserwacją. Powodem jej wszczęcia był kontakt z jednym z pracowników ambasady USA. Karta EKB-1/84.
.