Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 27-05-2024 09:14

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Leokadia Janina
Nazwisko: Pakoca
Nazwisko rodowe: Budnik
Miejsce urodzenia: Wychódźc
Data urodzenia: 14-06-1912
Imię ojca: Jan
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:

W niektórych dokumentach jako data urodzenia 14.04.1912.Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Leokadia Pakoca z Wychódźca (pow. płoński) od 31.05.1967 została objęta Kwestionariuszem Ewidencyjnym (KE) krypt. „Kontakt”, prowadzonym przez Referat ds. SB KPMO w Płońsku, zarejestrowanym 3.06.1967 w Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod nr. 3426. W zainteresowaniu SB znalazła się już w styczniu 1965 z powodu otrzymania w poprzednim roku widokówki i 3 paczek z RFN. Funkcjonariusz SB przeprowadził z nią 4.01.1965 rozmowę wyjaśniającą, a 9 miesięcy później w notatce służbowej z 25.09.1965 wysunął podejrzenie, że z Leokadią Pakocą może kontaktować się pracownik niemieckiego wywiadu, który wykorzystuje ją i jej rodzinę jako „skrzynkę kontaktową do przekazywania wynagrodzeń swym agentom lub też wykorzystuje do zbierania informacji szpiegowskiej rodzinę Pakocy”. Powodem objęcia inwigilacją w 1967 roku w ramach KE było utrzymywanie „bliżej nie rozpoznanych kontaktów” z obywatelem RFN, który kontakt może być wykorzystywany „do celów o wrogim charakterze”. W sprawie wykorzystywano agenturę i od 9.08.1967 perlustrację korespondencji. Inwigilację zakończono 10.02.1969 po ustaleniu, że paczki przesyłał brat L. Pakocy, który był marynarzem i odbywał rejsy do Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Materiały sprawy złożone 15.02.1969 w archiwum Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod sygn. 64344/II zostały przekazane 30.09.1976 do archiwum Wydz. „C” KWMO w Ciechanowie, gdzie otrzymały sygn. 101/II. IPN BU 0904/77 (101/II), mikrofilm IPN BU 01329/77 (101/2).
.