Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof Marek
Nazwisko: Pajda
Miejsce urodzenia: Wałbrzych
Data urodzenia: 02-09-1963
Imię ojca: Alfred
Imię matki: Krystyna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Dnia 27.03.1982 Krzysztof Pajda został zarejestrowany przez Wydz. III KW MO w Legnicy pod nr. 3821 w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o krypt. "Przyszłość" (o tym samym nr. rejestracyjnym), założonej 11.03.1982 jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS), 27.03.1982 przekwalifikowanej na SOR, dot. rozrzucania ulotek i sporządzania wrogich napisów oraz próby założenia na terenie Lubina nielegalnej organizacji młodzieżowej "niezależny Związek Młodych Polaków Przyszłość". Sprawę wyrejestrowano 04.08.1982. Akta złożono do archiwum pod sygn. 491/II. IPN Wr 022/455 (491/II).
Akta kontrolne śledztwa (RSD 17/82) prowadzonego przez Wydz. Śledczy KW MO w Legnicy w okresie 25.03.1982-06.05.1982 w sprawie produkowania i kolportażu na terenie Lubina pism i ulotek o treści antypaństwowej. Krzysztof Pajda występuje w sprawie jako jedna z osób podejrzanych o nielegalną działalność. IPN Wr 030/19 (110/III).
Śledztwo prowadzone przez Wojskową Prokuraturę Garnizonową we Wrocławiu w okresie od 25.03.1982 do 25.05.1982, dotyczące "rozpowszechniania ulotek zawierających fałszywe informacje na temat sytuacji w kraju po wprowadzeniu stanu wojennego". Krzysztof Pajda został oskarżony o to, że pod koniec lutego 1982 w Lubinie działając wspólnie z innymi osobami "sporządzał w celu rozpowszechnienia pisma w postaci ulotek oraz program tzw. >Niezależnego Związku Młodych Polaków-Przyszłość< zawierające fałszywe wiadomości o sytuacji społeczno-politycznej istniejącej w naszym kraju". IPN Wr 35/161 (PgŚl. II-165/82).
Wyrokiem Sądu Ślaskiego Okręgu Wojskowego we Wrocławiu z dnia 11.06.1982 uznany winnym zarzutów przedstawionych w akcie oskarżenia i skazany na 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres trzech lat. IPN Wr 101/574 (So.W. 503/82).
Dnia 30.11.1982 Krzysztof Pajda został zarejestrowany przez Wydz. III KW MO w Legnicy w kategorii OZ (Osoba Zabezpieczona). Brak możliwości ustalenia powodu zabezpieczenia. Dnia 07.12.1983 rejestrację przekwalifikowano na kTW (kandydat na Tajnego Współpracownika). Rejestrację wycofano 15.07.1986, a materiały miały być włączone do Sprawy Obiektowej (SO) o krypt. "Etna". Sprawa dotyczyła "zwalczania terroryzmu politycznego na terenie woj. legnickiego" (zarejestrowana dnia 02.11.1984 przez Wydz. III KW MO w Legnicy pod nr. 6255, zakończona w 1990). W zachowanych aktach SO o krypt. "Etna" (sygn. IPN Wr 037/117) Krzysztof Pajda nie występuje. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Informator o nielegalnych organizacjach i ugrupowaniach prowadzących antypaństwową i antysocjalistyczną działalność w Polsce w latach 1944-1986. Zawiera informacje o "Niezależnym Związku Młodych Polaków - Przyszłość", do którego należał Krzysztof Pajda. IPN BU 0326/558 t.2 (11/IX/70) t. 2.
.