Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 17-03-2023 12:43

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu kierowniczych stanowisk partyjnych i państwowych PRL


Imiona: Mieczysław
Nazwisko: Janikowski
Miejsce urodzenia: Zrębice
Data urodzenia: 02-01-1915
Imię ojca: Ignacy
Imię matki: Katarzyna
Dodatkowe informacje:

W PPR od 1942 r. Brak bliższych danych odnośnie do wykształcenia i wcześniejszej działalności politycznej. W okresie 1929 – 1933 pracował w Hucie Szkła „Stradom” w Częstochowie. W okresie 1933 – 1935 pracował w piekarni Tobin [!] w Częstochowie, od 1935 do 1939 r. nadal w Częstochowie w Firmie Bracia Konczewscy. W okresie okupacji w latach 1939 – 1941 bez stałego zajęcia, prace dorywcze. W latach 1942 – 1944 był sekretarzem okręgowym PPR w Częstochowie i Rzeszowie, brak bliższych danych. Absolwent Dwuletniej Szkoły KC PZPR w Warszawie, okres 1949 – 1951. W dniu 31.01.1957 r. zakończył pracę w Wydz. Ekonomicznym KC PZPR na stanowisku starszego instruktora, brak informacji o początku pracy w tej komórce KC.


ŹRÓDŁO: Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 26265, s. 5-6, 7.Stanowisko Komórka organizacyjna Instytucja Miejscowość Partia polityczna Data rozpoczęcia Data zakończenia Źródło informacji
Sekretarz Komitet Wojewódzki Rzeszów PPR 1944 1945 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 26265, s. 5-6.
Sekretarz Komitet Miejski Częstochowa PPR 1945 1947 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 26265, s. 5-6.
Sekretarz Komitet Wojewódzki Kielce PPR 1947 1948 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 26265, s. 5-6.
Sekretarz Komitet Wojewódzki Kielce PZPR 1948 1949 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 26265, s. 5-6.
Sekretarz Komitet Wojewódzki Gdańsk PZPR 1951 1952 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 26265, s. 5-6.
Sekretarz Komitet Warszawski Warszawa PZPR 1952 1955 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 26265, s. 5-6.
Starszy Instruktor Wydział Przemysłu Lekkiego Komitet Centralny Warszawa PZPR 01-11-1955 Archiwum Akt Nowych Centralna Kartoteka KC PZPR 26265, s. 7.
.