Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward Adam
Nazwisko: Fiołek
Miejsce urodzenia: Słotowa
Data urodzenia: 17-04-1921
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Weronika
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sprawy śledczej 183/III prowadzonej w lutym 1947 przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu dot. Edwarda Fiołka podejrzanego o "rozpowszechnianie ulotek WiNu". Sprawę przekazano do Sądu Okręgowego we Wrocławiu. IPN Wr 024/63 t. 4 (314/II).
Sprawa Agenturalnego Rozpracowania o krypt. "Kolumna", prowadzona przez Wydz. III WUBP we Wrocławiu, dot. członków organizacji Wolność i Niezawisłość (WiN) działających na terenie woj. wrocławskiego. Edward Fiołek występuje jako "kierownik werbunkowy obszaru zachodniego". W dniach 12-30.11.1947 Wydz. III przeprowadził "likwidowanie okręgu dolnośląskiego", w wyniku czego ww. został zatrzymany. IPN Wr 024/63 t. 1 (314/II).
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śledczy WUBP we Wrocławiu w okresie od 12.12.1947 do 09.06.1948 dot. grupy osób, w tym Edwarda Fiołka, podejrzanych o "przynależność do nielegalnej organizacji WiN" na terenie Dolnego Śląska. Śledztwo zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia przez oficera śledczego i jego przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 038/419 (1797/III), IPN Wr 054/235/k (282/271, 494/47).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 10.08.1948 Edward Fiołek został uznany winnym m.in. tego, iż "usiłował wspólnie z innymi członkami >WiN-u< usunąć przemocą ustanowione organa władzy zwierzchniej Narodu i zmienić przemocą demokratyczny ustrój Państwa Polskiego przez to, że od października 1946 r. do dnia 15 grudnia 1947 r. był członkiem organizacji >WIN< piastując stanowisko kierownika Referatu Młodzieżowego Wydziału (okręgu wrocławskiego)", i skazany na karę łączną 12 lat więzienia z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 5 lat. Równocześnie został uniewinniony od zarzutu udzielania "członkom >WiN-u< pomocy w gromadzeniu i przekazywaniu wiadomości stanowiących tajemnicę państwową i wojskową". Postanowieniem WSR z 23.12.1954 został zwolniony warunkowo z odbycia reszty kary. Karę pozbawienia wolności ww. odbywał w Więzieniu Nr 2 i 1 we Wrocławiu (od 22.02.1949), Więzieniu w Rawiczu (od 27.05.1949) i Więzieniu w Potulicach (od 14.04.1954), skąd został zwolniony 28.12.1954. IPN Wr 102/79-86 (Sr 613/48).
Akta więzienne Edwarda Fiołka skazanego wyrokiem WSR we Wrocławiu z dnia 10.08.1948 na 12 lat więzienia. IPN Wr 1/518 (W 523).
Akta spraw ewidencyjno-obserwacyjnych i Sprawy Operacyjnej Obserwacji (SOO), prowadzonych w latach 1957-1964 przez Wydz. III KW MO we Wrocławiu, a także Referat ds. Bezpieczeństwa KP MO w Ząbkowicach Śląskich, o nr. arch. 86836/II i 97763/II (5503/II/ES), dot. Edwarda Fiołka, który był "kierownikiem komórki werbunkowej obszaru zachodniego >WiN>". W wyniku prowadzonej obserwacji ustalono, że ww. "nie prowadzi szkodliwej działalności p-ko PRL". IPN Wr 024/63 t. 4 (314/II).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1974. Charakterystyka dotycząca "nielegalnej organizacji pn. >Wolność i Niezawisłość< Okręgu Dolnośląskiego, działającej w latach 1945-46 na terenie Dolnego Śląska i innych województw (...)". Edward Fiołek występuje jako członek ww. organizacji o ps. "Grzegorz". IPN Wr 049/6 (F-6).
Opracowanie wewnątrzresortowe (faktologia) sporządzone przez Wydz. "C" KW MO w Rzeszowie w latach 1977-1978. Charakterystyka organizacji pod nazwą Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość Okręg Rzeszów, której członkiem był Edwarda Fiołek. IPN Rz 05/4 (CHF-3 t. 3).
.