Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-12-2021 09:17

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Karol Stanisław
Nazwisko: Czabański
Miejsce urodzenia: Lwów
Data urodzenia: 27-10-1926
Imię ojca: Jan
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez Wydz. Śeldczy WUBP we Wrocławiu w 1948 roku w sprawie o przynależność grupy osób, w tym Karola Czabańskiego, do nielegalnej organizacji "WiN". Sprawę zakończono sporządzeniem 20.09.1948 aktu oskarżenia i przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 038/468 (2008/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez WUBP we Wrocławiu dot. przynależności grupy osób, w tym Karola Czabańskiego do "nielegalnej organizacji". W dniu 25.11.1948 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia, sporządzony przez oficera śledczego WUBP we Wrocławiu i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. Ww. został oskarżony m.in. o to, iż "od stycznia 1946 r. do maja 1948 r. w miejscowościach Nowa Białka, Gliwice, i Wrocław będąc członkiem nielegalnej organizacji WiN [Wolność i Niezawisłość] okręgu lwowskiego usiłował wspólnie z innymi członkami tejże organizacji usunąć przemocą ustanowione organa władzy zwierzchniej Narodu, oraz zmienić przemocą ustrój demokratyczny Państwa Polskiego". IPN Wr 155/162 (Pr 2574/48).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 24.12.1948 Karol Czabański został uznany winnym tego, że "od maja 1946 r. do lipca 1946 r. w miejscowościach Nowa Białka, Gliwice i Wrocław udzielał pomocy członkom nielegalnej organizacji >WiN< okręgu Lwowskiego mającej na celu zmianę przemocą istniejącego ustroju Państwa Polskiego" oraz przechowywał broń bez wymaganego zezwolenia, i skazany na karę łączną 6 lat więzienia, złagodzoną na mocy amnestii z 1947 do 3 lat więzienia, z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 3 lat i przepadkiem mienia. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres tymczasowego aresztowania od 26.06.1948. Z akt wynika, iż ww. karę więzienia odbywał w Więzieniu Nr 1 we Wrocławiu, skąd został zwolniony 26.05.1951. Postanowieniem z 21.08.1965 Sąd Najwyższy (znak sprawy II K.O. 23/65) wznowił postępowanie zakończone wyrokiem WSR we Wrocławiu z 24.12.1948, uchylił ww. wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia do Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Wyrokiem z 21.12.1965 SW we Wrocławiu (znak sprawy IV K 225/65) uznał Karola Czabańskiego za winnego przechowywania broni bez zezwolenia i uwolnił go od kary za ten czyn. IPN Wr 23/319 (Sr 959/48).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w roku 1974. Charakterystyka dot. "nielegalnej organizacji pod nazwą >Wolność i Niepodległość< działającej w latach 1945/48 na terenie Krakowa, Górnego i Dolnego Śląska oraz ziemi lubuskiej (...)". Karol Czabański występuje jako pomocnik ww. organizacji. IPN Wr 049/18 (F-18), IPN BU 0179/18 (Charakterystyka Nr 18, p.446).
.