Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jerzy Kazimierz
Nazwisko: Duszyński
Miejsce urodzenia: Bydgoszcz
Data urodzenia: 22-02-1927
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Marta
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jerzy Duszyński został objęty postępowaniem śledczym MUBP w Poznaniu w związku z przynależnością do organizacji o charakterze zbrojnym. Na podstawie aktu oskarżenia z 15.11.1945 Jerzy Duszyński został oskarżony o to, że od lipca 1945 do chwili aresztowania 27.09.1945 był aktywnym członkiem grupy „AK-NSZ” w Uścięcicach, której celem było obalenie siłą ustroju PRL oraz niesienie pomocy więźniom politycznym. Materiały złożono do archiwum pod sygnaturą 1126/III. IPN Po 04/153 (1126/III).
Jerzy Duszyński został objęty postępowaniem karnym w związku z przynależnością do organizacji o charakterze zbrojnym pod dowództwem Bronisława Małeckiego, pod nazwą „Narodowe Siły Zbrojne”. Na mocy wyroku Wojskowego Sądu Rejonowego w Poznaniu z 14.12.1945 Jerzy Duszyński został skazany na karę 8 lat pozbawienia wolności oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na 5 lat. W poczet zasądzonej kary wliczono mu okres tymczasowego aresztowania. IPN Po 77/725 (O. 626/45).
Opracowanie nr 135 Wydziału „C” KWMO w Poznaniu pt. „Banda terrorystyczno-rabunkowa >Narodowe Siły Zbrojne<, d-ca: Bronisław Małecki, ps. Liść”. Jerzy Duszyński figuruje w opracowaniu jako członek organizacji o charakterze zbrojnym pod dowództwem Bronisława Małeckiego od początku lipca 1945 do chwili aresztowania 27.09.1945. IPN Po 05/283 (135).
Opracowanie Wydz. "C" KWMO w Poznaniu z 1977 roku pn. „Kwestionariusze członków i współpracowników reakcyjnego podziemia w województwie poznańskim”. Jerzy Duszyński figuruje w kwestionariuszu jako członek organizacji o charakterze zbrojnym pod nazwą „Narodowe Siły Zbrojne” pod dowództwem Bronisława Małeckiego od lipca 1945. Został aresztowany 27.09.1945. Materiały złożono do archiwum pod sygnaturą 723/IV. IPN Po 003/676/5 (723/IV).
.