Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Romuald
Nazwisko: Błaszczakiewicz
Miejsce urodzenia: Zabrodzie
Data urodzenia: 31-01-1897
Imię ojca: Szczepan
Imię matki: Julianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza (TEOK) prowadzona na ks. Romualda Błaszczakiewicza w okresie 1963-1972 przez Wydział IV KWMO w Kielcach. Prowadzenie TEOK zakończono w roku 1972 po śmierci księdza. Dokumentacja ewidencyjna sprawy oraz akta TEOK zostały zniszczone w okresie 1988-89 w WUSW w Kielcach. Akta TEOK o sygn. 6485/II nie zachowały się, wpis na podstawie dokumentacji kartotecznej z 1973 roku znajdującej się w aktach IPN BU 01251/154 (4949/III).
Akta śledztwa Departamentu Śledczego MBP w Warszawie przeciwko ks. Romualdowi Błaszczakiewiczowi, pracownikowi kurii diecezjalnej w Kielcach. Śledztwo wydzielono ze sprawy biskupa Czesława Kaczmarka. Wniosek o areszt tymczasowy z 28.01.1952 podpisała Julia Bristiger dyr. Dep. V MBP. Aresztowany 07.02.1952 i oskarżony na podstawie spreparowanych zarzutów i wymuszanych torturami zeznań innych osadzonych w sprawie o udział w grupie szpiegowskiej biskupa Kaczmarka, pracę na rzecz USA, działalność antylewicową i próbę obalenia ustroju państwa. W czasie śledztwa, co wykazywał ks. Błaszczakiewicz w odwołaniu do Prokuratury Generalnej w 1957 roku, funkcjonariusze MBP znęcali się nad nim zarówno fizycznie jak i stosowali terror psychiczny. Sprawa biskupa Kaczmarka i księży z jego otoczenia była kolejnym krokiem po sprawie wolbromskiej mającym na celu rozprawę władz komunistycznych z kościołem katolickim w Polsce. Śledztwo i praca operacyjna nadzorowane były bezpośrednio przez organy bezpieczeństwa ZSRR. Akt oskarżenia z art. 86 par. 1 i 2 KKWP oraz art. 7 dekretu z 13.06.1946 sporządzony przez funkcjonariusza MBP skierowano do WSR w Warszawie 17.12.1953. Akta sprawy o sygn. 4949/III zniszczono w 1985 roku, pozostał mikrofilm o sygn. IPN BU 01251/154 (4949/III, 2662/3).
Akta Departamentu Śledczego MBP w sprawie przeciwko biskupowi Czesławowi Kaczmarkowi i innym, tj. oskarżonym z art. 2 Dekretu z dnia 31.08.1944, art. 1 Dekretu z dnia 22.01.1946, art. 86 § 1 i 2 KKWP oraz art. 6 i 7 MKK. Ks. Romuald Błaszczakiewicz, współpracownik biskupa występuje w materiałach sprawy jako jeden z aresztowanych i oskarżonych. Śledztwo dot. ks. Błaszczakiewicza wydzielono następnie w ramach osobnego postępowania, a następnie sprawy sądowej. Po skierowaniu aktu oskarżenia do sądu i realizacji procesowej sprawy materiały śledztwa przeciwko biskupowi i jego współpracownikom z kurii kieleckiej złożono do Centralnego Archiwum MBP w dniu 8.10.1953 pod sygnaturą 4885/III, następnie zmikrofilmowano pod sygn. 2702/3. Akta o sygn. IPN BU 0330/233 t. 1-44 (4885/III/1), oraz mikrofilm IPN BU 01251/176/J (2702/3).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie przeciwko ks. Romualdowi Błaszczakiewiczowi. Postępowanie wydzielono ze sprawy biskupa Czesława Kaczmarka i księży kurii kieleckiej. Wyrokiem z 13.01.1954 skazany na 15 lat więzienia. Więziony w Rawiczu i Wronkach. Rada Państwa zmniejszyła karę do 10 lat więzienia 14.11.1955. Po amnestii 15.05.1956 Wojskowy Sąd Garnizonowy w Warszawie zmniejszył karę do 5 lat więzienia. Więzienie we Wronkach opuścił 18.05.1956. Następnie ks. Błaszczakiewicz odwoływał się do Prokuratury Generalnej o rewizję wyroku WSR i rehabilitację. Najwyższy Sąd Wojskowy 02.05.1957 uchylił wyrok WSR z roku 1954, a Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie 17.05.1957 umorzył postępowanie określając wyrok WSR i akt oskarżenia z 1953 roku jako nie podparte dowodami. Akta o sygn. IPN BU 932/878 (So.251/57, NW 134/57, Sr 844/53).
Księga Główna Więźniów Centralnego Więzienia w Rawiczu. Ks. Romuald Błaszczakiewicz został osadzony w CW w Rawiczu 12.02.1955 roku. Przetransportowany do CW we Wronkach 02.03.1956. Akta o sygn. IPN Po 3/40.
Księga Główna więźniów Centralnego Więzienia we Wronkach. Ks. Romuald Błaszczakiewicz został przeniesiony do CW we Wronkach 02.03.1956 z CW w Rawiczu. Akta o sygn. IPN Po 3/65.
Dokumentacja operacyjna oraz materiały administracyjne WUBP/KWMO w Kielcach oraz MBP/MSW w Warszawie z okresu 1945-1965 dotyczące rozpracowania działalności kościoła katolickiego na terenie diecezji kieleckiej. Meldunki jednostek UB/SB, doniesienia agenturalne dot. działalności biskupa Czesława Kaczmarka oraz kurii kieleckiej w tym. ks. Błaszczakiewicza. Planując rozbijanie i ograniczanie działalności Kościoła już od 1945 roku UB w Kielcach gromadził szczegółowe dane na temat poszczególnych księży oraz biskupów kieleckich. Akta o sygn. IPN BU 01283/620 (XVII/B/3).
.