Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-09-2023 10:09

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan Leon
Nazwisko: Piekut
Miejsce urodzenia: Garwolewo
Data urodzenia: 24-11-1921
Imię ojca: Jan
Imię matki: Rozalia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Piekut, rolnik z Garwolewa (pow. płoński) od 29.07.1961 został objęty Sprawą Operacyjnej Obserwacji (SOO) krypt. „Truteń"”, prowadzoną przez Referat ds. Bezpieczeństwa KPMO w Płońsku, zarejestrowaną 5.08.1961 w Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod nr. 463. Powodem inwigilacji był sprzeciw wobec utworzenia kółka rolniczego w rodzinnej wsi i krytyka systemu obowiązkowych dostaw produktów rolnych dla państwa. Dodatkowymi przesłankami było słuchanie Radia Wolna Europa, „nieprzychylny stosunek” do ZSRS i popierania przez PRL „ruchów narodowo-wyzwoleńczych w Afryce”, zdecydowany sprzeciw wobec usunięcia nauki religii ze szkół i pomoc w zorganizowaniu punktu katechetycznego w Garwolewie. Odnotowano, że był aktywnym członkiem „mikołajczykowskiego” PSL, a potem wstąpił do ZSL i przed wyborami do sejmu w 1961 roku zwalczał wpływy PZPR. W aktach sprawy raport z 2.05.1956 do kierownika PUdsBP w Płońsku z informacją, że Jan Piekut figurował w kartotece „jako podejrzany o wrogie wypowiedzi odnośnie rządu PRL i sianie wrogiej propagandy”, ale materiałów „kompromitujących” nie było. Zachowane doniesienia agenturalne i inne dokumenty z lat 1958–1961 świadczą o stałym zainteresowaniu SB jego osobą od kwietnia 1958. Doniesienia na jego temat, wedle których prowadził „reakcyjną działalność w środowisku chłopskim” sprawiły, że przeprowadzono z nim 8.10.1960 w siedzibie KPMO w Płońsku „rozmowę profilaktyczno-ostrzegawczą”. W styczniu 1962 SB sprawdzała czy wobec J. Piekuta „nie byłoby jakichś zaczepek natury administracyjnej”. SOO krypt. „Truteń” została zarejestrowana 27.09.1962 w Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod nr. 420. Inwigilację zakończono 9.07.1963 po uznaniu przez SB, że „zaniechał prowadzenia reakcyjnej działalności na odcinku wsi, a nawet jest chętny do zorganizowania kółka rolniczego we wsi Garwolewo”. W sprawie wykorzystywano agenturę. Materiały złożone 31.07.1963 w archiwum Wydz. „C” KWMO w Warszawie pod sygn. 63418/II zostały przekazane 16.10.1976 do archiwum Wydz. „C” KWMO w Ciechanowie, gdzie otrzymały sygn. 147/II. IPN BU 0904/121 (147/II), mikrofilm IPN BU 01329/121 (147/2).
.