Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wilhelm
Nazwisko: Małaczyński
Miejsce urodzenia: Pomorzany
Data urodzenia: 02-09-1912
Imię ojca: Karol
Imię matki: Michalina
Znany/a też jako:
Andrzej Morawski
urodzony/a 15- 09-1907 Lwów
Imiona rodziców: Marian


Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały operacyjne Wydz. III WUBP we Wrocławiu dot. Wilhelma Małaczyńskiego podejrzanego o przynależność do "nielegalnej organizacji WiN" na terenie woj. wrocławskiego. Wilhelm Małaczyński zbiegł podczas próby aresztowania członków WiN w czerwcu 1946 w Jeleniej Górze i pozostawał w ukryciu do 1952 roku. IPN Wr 024/69 t. 12 (328/II).
Akta śledztwa nr 339/52 prowadzonego przez WUBP w Opolu w latach 1952-1953 przeciwko Wilhelmowi Małaczyńskiemu w sprawie o przynależność do nielegalnej organizacji "WiN". Śledztwo zakończono 16.02.1953, natomiast akt oskarżenia został sporządzony przez oficera śledczego WUBP w Opolu 28.02.1953. IPN Wr 012/1721 t. 1-2 (2036/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Opolu z dnia 04.04.1953 Wilhelm Małaczyński został uznany winnym m.in. tego, że "w okresie od jesieni 1945 r. do 22 października 1952 r. na terenie pow. jeleniogórskiego oraz województw stalinogrodzkiego, opolskiego i krakowskiego brał udział w kontrrewolucyjnej organizacji pod nazwą WiN, mającej na celu obalenie przemocą ustroju Państwa Polskiego, w ten sposób, że od jesieni 1946 r. był płatnikiem organizacji WiN w Jeleniej Górze, a następnie po częściowym aresztowaniu przez organa B.P. członków organizacji przechowywał kasę organizacyjną do dnia 22.X.1952 r.", i skazany na łączną karę 6 lat więzienia wraz z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na rok. Na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności zaliczono okres tymczasowego aresztowania od dnia 22.10.1952. Z akt wynika, iż ww. karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu w Opolu. Decyzją z dnia 19.10.1953 Rada Państwa skorzystała z prawa łaski w stosunku do Wilhelma Małaczyńskiego i zwolniła go z odbywania reszty kary (zwolniony z więzienia 27.10.1953). Dnia 21.10.1991 Sąd Wojewódzki w Opolu, na podstawie ustawy z dnia 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Wilhelma Małaczyńskiego z dnia 04.04.1953. IPN Wr 94/318 (Sr 38/53), IPN Wr 121/348.
Materiały operacyjne dot. Wilhelma Małaczyńskiego, byłego członka Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" skazanego na karę 6 lat pozbawienia wolności przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Opolu. Materiały w 1955 roku złożono w archiwum pod numerem 111134/II, a w roku 1966 przerejestrowano je pod nr. 5256/II. IPN Kr 010/5174 (5256/II).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" WUSW we Wrocławiu w roku 1987. Charakterystyka "nielegalnej organizacji pod nazwą Oddziały Leśne AK krypt. >Warta<", działającej od drugiej połowy 1944 do pierwszej połowy 1945 roku na terenie województwa rzeszowskiego, a następnie nielegalnej organizacji pod nazwą "Wolność i Niepodległość" Okręg Zachodni, działającej od jesieni 1945 do końca maja 1946 na terenie województwa wrocławskiego. Wilhelm Małaczyński występuje jako członek WiN o ps. "Jastrząb". Pełnił funkcję płatnika w Okręgu Zachodnim, a następnie Kierownika Kancelarii. IPN Wr 049/165 (F-170).
Charakterystyki sporządzone w Wydz. "C" KWMO we Wrocławiu w latach 1974-1979 dot. wrocławskiego i jeleniogórskiego okręgu WiN. Wilhelm Małaczyński widnieje w charakterystyce Okręgu Legnickiego jako osoba pełniąca funkcję płatnika. IPN Wr 054/666 (282/748).
.