Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ewa Irena
Nazwisko: Bieniek
Miejsce urodzenia: Sosnowiec
Data urodzenia: 20-04-1949
Imię ojca: Mieczysław
Imię matki: Irena
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Rekruci II” została zarejestrowana przez Wydz. II KMiPMO w Bielsku-Białej dn. 23.02.1974 pod nr 28779. W związku z reorganizacją struktur SB sprawę przekazano do Wydz. II KWMO w Bielsku-Białej, gdzie została zarejestrowana 27.06.1975 pod nr BB 596. Ewa Bieniek w latach 1973-1974 przebywała służbowo na terenie Włoch. Nawiązała tam kontakt z osobami, które pozostawały w czynnym zainteresowaniu operacyjnym SB w związku z podejrzeniem ich o współpracę z włoskim wywiadem. W sprawie wykorzystano liczne osobowe źródła informacji. Sprawę zakończono 16.06.1983 „z powodu niewykrycia wrogiej działalności”. Akta sprawy złożono do archiwum pod sygn. 1515/II. IPN Ka 047/1101 (1515/II).
Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) krypt. „Kogut” została zarejestrowana dn. 19.01.1983 przez Wydz. V KWMO w Bielsku-Białej pod nr BB 6897. Następnie SOS przerejestrowano na Sprawę Operacyjnego Rozpracowania krypt. „Brygada”. Ewa Bieniek została zarejestrowana dn. 05.09.1984 do SOR „Brygada” pod nr BB 9451 przez Wydz. V WUSW w Bielsku-Białej. Następnie 26.04.1985 sprawę przerejestrowano do SOR „Karta”. Ww. była podejrzana o kolportaż nielegalnych wydawnictw. Sprawę zakończono 27.05.1986 przeprowadzeniem rozmowy profilaktycznej. Akta sprawy zarchiwizowano pod sygn. 2550/II Materiały sygn. 2550/II została wybrakowana 15.01.1990. Wpis na podstawie zapisów kartotecznych.
.