Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-11-2023 09:06

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz Jerzy
Nazwisko: Pisowacki
Miejsce urodzenia: Grajewo
Data urodzenia: 08-06-1932
Imię ojca: Józef
Imię matki: Emilia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Tadeusz Pisowacki został objęty postępowaniem prowadzonym przez WUBP w Zielonej Górze i PUBP w Kożuchowie w latach 1950-1951 w związku z uczestnictwem w „nielegalnej organizacji młodzieżowej istniejącej na terenie średniej Szkoły Przemysłowej w Nowej Soli”. IPN Po 04/379 (2696/III).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze. Tadeusz Pisowacki „w okresie od września 1950 r. do dnia 28 lutego 1951 r. na terenie Nowej Soli pow. Kożuchów był czynnym członkiem nielegalnej organizacji mającej na celu obalenie przemocą demokratycznego ustroju Państwa Polskiego”. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Zielonej Górze z 30.11.1951 skazany na karę 5 lat i 6 miesięcy więzienia z utratą praw na 2 lata. Postanowieniem WSR w Zielonej Górze z 15.05.1953 na mocy amnestii karę złagodzono do 4 lat więzienia. Postanowieniem WSR w Zielonej Górze z 17.04.1954 T. Pisowacki został warunkowo zwolniony. IPN Po 2/2027 (Sr. 188/51).
Tadeusz Pisowacki za udział w „nielegalnej organizacji” przebywał w więzieniu w Zielonej Górze i Jaworznie, Ośrodku Pracy Więźniów w Knurowie i OPW w Piechcinie. W okresie przebywania T. Pisowackiego w więzieniu „nie znaleziono na niego materiałów o wartości operacyjnej”. IPN Wr 024/730 (10996/II).
Dokumentacja wyodrębniona z worków ewakuacyjnych podczas prac porządkowych wytworzona przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Tadeusz Pisowacki występuje w mat. w związku z przynależnością w okresie 1950-1951 do nielegalnej organizacji młodzieżowej na terenie Nowej Soli. IPN BU 01480/173.
Tadeusz Pisowacki występuje w mat. dot. „reakcyjnej organizacji młodzieżowej w Nowej Soli 1950-1951”. Materiały opracowane przez Wydział „C” KWMO w Zielonej Górze w 1973 roku. IPN Po 060/119/15/4 (162/11).
.