Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 29-04-2024 09:15

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz
Nazwisko: Wańkowicz
Miejsce urodzenia: Poznań
Data urodzenia: 07-01-1930
Imię ojca: Tomasz
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Kandydat Jako pracownik Centrali Handlu Zagr. „Agpol” wytypowany na kandydata do współpracy przed wyjazdem prywatnym do Paryża. Po sprawdzeniu i odbyciu kilku rozmów miano ocenić czy może być przydatny „do wykonania (…) zadań na terenie Francji” czyli „rozpoznania” firm interesujących SB. Brak śladu podjęcia próby werbunku po powrocie do kraju. Zachowała się notatka z rozmowy z dn. 13.03.1963, funkcjonariusz zapisał, że „ze względu na młody wiek i brak kontaktu z interesującymi nas osobami nadaje się jedynie do wykorzystania doraźnego w charakterze kontaktu służbowego”. W aktach nie ma śladów wykorzystania w tym charakterze, brak również odniesień by J. Wańkowicz był świadomy przypisywanego mu przez SB statusu. Zobowiązał się jedynie do zachowania w tajemnicy „treści i miejsca przeprowadzonej rozmowy”. Sprawę formalnie zarejestr. 28.11.1962 pod nr. 3425 w kategorii „kandydat”, zmienionej 11.05.1964 na „kontakt służbowy”. Akta zarchiwizowano 22.05.1965. IPN BU 002082/9 (6682/I), IPN BU 002086/181(5985/1)
.