Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ryszard Stanisław
Nazwisko: Jakubowski
Miejsce urodzenia: Brześć n/Bugiem
Data urodzenia: 31-03-1930
Imię ojca: Józef
Imię matki: Antonina
Dodatkowe informacje:

Wg pisma Ryszarda Jakubowskiego organizowanie nielegalnego harcerstwa na terenie Targówka otrzymał od porucznika Michała Glinki z batalionu "Zośka".Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ww. był rozpracowywany od 22.01.1951 przez Wydział V UBP m.st. Warszawy w ramach Sprawy Agenturalnego Rozpracowania. Powód: działalność w podziemnej, antykomunistycznej organizacji harcerskiej „Orlęta” (właściwie Podziemnej Organizacji ZHP „Orlęta”), działającej w latach 1949-1951 na Targówku w Warszawie. Skazany 22.06.1956 z art. 87 w związku z art. 86 § 2 KK WP na 9 lat więzienia przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie, zwolniony warunkowo 2.01.1954. Materiały w 13.05.1975 złożono do archiwum Wydziału "C" KS MO pod sygnaturą 5567/IV. IPN BU 0400/246 (5567/IV).
Akta kontrolno-śledcze. Ww. został aresztowany w Białymstoku. Oskarżony że: "Od początku lata 1949 do chwili zatrzymania tj. do dnia 27 stycznia 1952 w Warszawie czynił przygotowania do zmiany przemocą ludowo-demokratycznego ustroju Państwa Polskiego w ten sposób, że (…) założył nielegalnie organizację typu harcerskiego pn. Rysie, a potem Orlęta występując w niej pod pseud. Kot, nadawał członkom konspiracyjne stopnie harcerskie, kierował zagadnieniami ideologicznymi organizacji, polegającymi na wpajaniu w członków zasad sanacyjnego harcerstwa i wychowywaniu ich w duchu nienawiści do postępowych związków młodzieżowych, brał udział w zebraniach organizacyjnych, oraz od maja 1951 do chwili zatrzymania przechowywał archiwum organizacyjne w postaci rozkazów, przysiąg, zaświadczeń i referatów pt. Harcerstwo i jego zadania". W dniu 7.02.1952 wszczęto śledztwo, a 27.01.1953 zatwierdzono akt oskarżenia i sprawę skierowano do Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie. IPN BU 0235/216 t. 3-4 (224/II).
Akta sądowe Wojskowego Sądu Rejonowego (WSR) w Warszawie. R. Jakubowski za przynależność do organizacji „Orlęta” został skazany 22.06.1953 wyrokiem WSR w Warszawie na karę 9 lat więzienia, utratę praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres 4 lat oraz przepadek mienia. Dnia 30.07.1953 Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie złagodził wyrok do 7 lat. Dnia 23.12.1953 Zgromadzenie Sędziów Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie zmieniło kwalifikacje prawną czynu i wymierzyło karę 3 lat więzienia łagodząc ją o połowę tj. do 1 roku i 6 miesięcy, na mocy Ustawy z dnia 22.11.1952 o amnestii i zarządzając wypuszczenie poszkodowanego z więzienia. Poszkodowany przebywał w więzieniu od 27.01.1952 do 2.01.1954 roku. Postanowieniem z dnia 23.04.1965 Sąd Wojewódzki dla m.st. Warszawy orzekł zatarcie skazania. IPN BU 1015/28 (SR 72/53).
Inwigilowany w ramach Sprawy Ewidencyjno-Obserwacyjnej w związku z podejrzeniem, że będąc studentem III roku Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej we Wrocławiu nawiązał kontakty z "byłymi członkami organizacji Orlęta, grupując ich wokół siebie pod przykrywką drużyny siatkowej" oraz "mógł prowadzić wrogą działalność i tworzyć nielegalną organizację wśród młodzieży studiującej". Materiały archiwalne 1975/II/ES przerejestrowano do numeru II/94205. IPN Wr 024/7141 (II/94205).
Ww. był odnotowany jako "były członek nielegalnej organizacji młodzieżowej, znany z antydemokratycznych poglądów". Był karany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie, nie otrzymał zgody w 1968 i 1970 roku na wydanie książeczki żeglarskiej przez KW MO W Gdańsku. IPN Gd 719/6414 (H-6414).
Ryszard Jakubowski występuje w materiałach opracowanych w 1973 roku przez Wydział "C" KW MO w Warszawie na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. Ww. latem 1949 będąc studentem Akademii Medycznej w Białymstoku. Utworzył na terenie Warszawy - na Targówku organizację harcerską „Rysie”, przemianowaną w 1951 r. na „Orlęta”. W organizacji pełnił funkcję komendanta chorągwi. Odnotowano, że "nadawał członkom stopnie harcerskie, redagował rozkazy, brał udział w zebraniach, przechowywał archiwum, werbował nowych członków. Zatrzymany 27.01.1952 przez UBP na m.st. Warszawę". (Wg pisma Ryszarda Jakubowskiego polecenie organizowania nielegalnego harcerstwa na terenie Targówka otrzymał on od porucznika Michała Glinki z batalionu "Zośka"). IPN BU 0190/29 (charakterystyka nr 28), IPN BU 0644/222 (1585/R).
.