Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa


Imiona: Tomasz
Nazwisko: Bykowski
Miejsce urodzenia: Osowce
Data urodzenia: 04-09-1919
Imię ojca: Feliks
Imię matki: Karolina
Dodatkowe informacje:

Według karty ewidencyjnej 16.01.1945 został przekazany do dyspozycji WUBP w Kielcach (IPN Lu 0357/1232). Według karty ewidencyjnej 12.01.1945 został mianowany na stanowisko kierownika Grupy Operacyjnej Na Powiat Włoszczowa WUBP w Kielcach (IPN BU 2460/1, k. 447). Według karty ewidencyjnej na stanowisko kierownika PUBP we Włoszczowej został mianowany 22.08.1945 (IPN BU 2460/1, k. 447). Według karty ewidencyjnej 08.02.1946 został mianowany na stanowisko p.o. kierownika PUBP w Starachowicach (IPN BU 2460/1, k. 447). Według karty ewidencyjnej 01.10.1947 został mianowany na stanowisko szefa PUBP w Starachowicach (IPN BU 2460/1, k. 447). 10.1940 - 07.1941. żołnierz Armii Czerwonej. W latach 1943 - 1944 żołnierz 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki. Zwolniony dyscyplinarnie za torturowanie przesłuchiwanych osób pod sfałszowanym zarzutem udziału w nieistniejącej organizacji antykomunistycznej "Młoda Gwardia" oraz wymuszanie stosowania tortur przez swoich podwładnych. 30.01.1952 skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Kielcach na dwa lata więzienia. 27.07.1952 na wniosek WSR w Kielcach został warunkowo zwolniony z odbywania kary (IPN Ki 41/2217, IPN Ki 013/1677 t. 1-2). Siedziba PUBP w Iłży mieściła się w Starachowicach-Wierzbniku.


Kursy i szkolenia:

18.04. - 26.07.1944 słuchacz I Kursu Kontrwywiadowczego Szkoły Specjalnej NKWD w Kujbyszewie. 03.08.1947 ukończył Kurs Szefów Powiatowych Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego w Centralnej Szkole MBP w Łodzi.Nazwa jednostki Miasto Nazwa komórki Stanowisko Stopień służbowy Data rozpoczęcia Data zakończenia Sygnatura Sygnatura wytwórcy Rodzaj materiałów
WUBP LUBLIN BIURO PRZEPUSTEK PRACOWNIK 02-09-1944
IPN Ki 103/1457 1567/V akta osobowe i karta
IPN BU 2460/1 k. 447 - karta ewidencyjna
IPN Lu 0357/1232 - karta ewidencyjna
PUBP WŁOSZCZOWA GRUPA OPERACYJNA KIEROWNIK 12-01-1945
PUBP WŁOSZCZOWA KIEROWNIK 20-01-1945
PUBP STARACHOWICE-WIERZBNIK P.O. KIEROWNIKA 08-02-1946
PUBP STARACHOWICE-WIERZBNIK SZEF 01-10-1947
WUBP KIELCE WYDZIAŁ III NACZELNIK kpt. 01-04-1950 01-07-1951
Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zarejestrowany w dniu 27.02.1967 przez Wydział "C" KW MO w Warszawie jako osoba posiadająca dopuszczenie do prac MOB pod numerem 11446. Karta E-14 z kartoteki ogólnoinformacyjnej MSW.
.