Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-11-2021 14:13

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Ignacy
Nazwisko: Długołęcki
Miejsce urodzenia: Stara Wieś pow. ostrołęcki
Data urodzenia: 30-07-1928
Imię ojca: Stanisław
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Ignacy Długołęcki (ur. w lipcu 1928) od roku 1946 był współpracownikiem i następnie (od sierpnia 1947 do lipca 1948) żołnierzem antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na terenie powiatów Maków Maz., Ostrołęka i Przasnysz. Nosił pseudonim "Jerzy". W latach 1947-1948 Ignacy Długołęcki walczył zbrojnie z komunistycznymi władzami w szeregach oddziału NZW pod dowództwem chor. Witolda Boruckiego pseudonim "Dąb". Ignacy Długołęcki pseudonim "Jerzy" figuruje w aktach, zapisach ewidencyjnych i kartotekach WUBP i KW MO w Warszawie, PUBP w Makowie Maz. i PUBP w Przasnyszu z lat 1948-1949. Zapisano w nich między innymi, że Ignacy Długołęcki "wraz z innymi członkami bandy brał udział w napadach terrorystyczno-rabunkowych z bronią w ręku" oraz w zbrojnych akcjach przeciwko funkcjonariuszom i współpracownikom UB i MO. Zanotowano, iż Ignacy Długołęcki (wówczas niespełna 20-letni) został "zatrzymany 7 VII 1948 r. przez PUBP Maków" (kilka godzin wcześniej Ignacy Długołęcki został postrzelony przez oddział KBW w trakcie walki zbrojnej koło wsi Jaciążek w powiecie Maków Maz.) i ranny "dnia 8 VII 1948 r. przekazany do Wydz. Śledczego WUBP w Warszawie" jako "podejrzany o przynależność do bandy >Lasa< [tj. do okręgu XVI NZW pod dowództwem por. Józefa Kozłowskiego pseud. >Las<]". Zapisano także, iż [po śledztwie UB] wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 23 grudnia 1948 Ignacy Długołęcki został skazany na karę śmierci i przepadek całego mienia na rzecz państwa. W kartotece MBP dot. osób skazanych zapisano, iż ten "wyrok wykonano 5 III 1949 r." (w więzieniu "Mokotów"). Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Ignacy Długołęcki pseudonim "Jerzy" figuruje w aktach śledczych UB z PUBP w Makowie Maz. i WUBP w Warszawie z roku 1948. Akta te zawierają między innymi protokół przesłuchania ww. żołnierza NZW z dn. 14 sierpnia 1948, akt oskarżenia i wyrok WSR. Akta te zawierają także zapisy (na str. 24), iż Ignacy Długołęcki m.in. "w dniu 25 VIII 1947 r. brał udział w napadzie z bronią w ręku na posterunek MO w Młynarzach pow. Maków (...)", a "w dniu 28 VIII 1947 r. brał udział w napadzie na milicjantów z posterunku MO Sypniewo pow. Maków (...)". Po wymienieniu sześciu kolejnych zbrojnych akcji oddziału NZW, w których brał udział Ignacy Długołęcki, zapisano także, iż "w dniu 7 VII 1948 r. podejrzany postrzelił pracownika UB [w czasie obławy UB-KBW na kilku partyzantów NZW]". IPN BU 0207/1323 (4610/III).
Ignacy Długołęcki pseudonim "Jerzy" figuruje wraz z kilkuset innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w wielotomowych aktach KW MO w Warszawie z lat 1978-1989 zatytułowanych "Charakterystyka nr 64, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe - Okręg Warszawski nr XVI". Te materiały, w tym głównie kwestionariusze osobowe żołnierzy NZW, zostały opracowane w latach 1978-1989 (na bazie dawnych materiałów UB z lat 1940-ch i 1950-ch) przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Warszawie na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. W kwestionariuszu dot. Ignacego Długołęckiego pseud. "Jerzy" (w tomie 15) zapisano między innymi, iż ww. "Od końca 1946 r. do chwili aresztowania był bardzo aktywnym członkiem bandy zbrojnej NZW działającej na terenie pow. Maków Maz. pod dowództwem Boruckiego Witolda pseud. >Dąb<. Brał udział w szeregu napadach terrorystyczno-rabunkowych z bronią w ręku" Zanotowano także, iż "podczas akcji przeprowadzonej przez KBW w dniu 7.07.1948 r. został aresztowany. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 23.12.1948 r. skazany na karę śmierci. Wyrok wykonany". IPN BU 0180/80 t. 15 (Charakterystyka nr 64).
Ignacy Długołęcki figuruje w aktach Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z 1948 roku. Zapisano w nich między innymi, że Ignacy Długołęcki został "zatrzymany 7 lipca 1948 r. przez PUBP Maków za przynależność do nielegalnej organizacji NZW". Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dnia 23.12.1948 Ignacy Długołęcki został skazany na karę śmierci i przepadek całego mienia na rzecz państwa (z art. 86 § 2 KKWP, art.1 § 2 i 3 oraz art. 3 § 1 dekretu z dn. 13. 06.1946 r. i art. 259 KK) za przynależność do oddziału NZW działającego na terenie powiatu Maków Mazowiecki, za "współudział w napadach na funkcjonariuszy MO" na terenie powiatów Maków Mazowiecki i Przasnysz", za "niszczenie słupów telegraficznych" i inne czyny. IPN BU 1022/378 (Sr. 1502/48).
Ignacy Długołęcki figuruje w aktach personalnych osadzonego - wytworzonych w okresie od lipca 1948 do 5 marca 1949 w więzieniu karno-śledczym Warszawa-Praga oraz w więzieniu na Mokotowie (gdzie przebywał jednak tylko w dniu swojej egzekucji, tj. 5 marca 1949). IPN GK 919/2633 (17/49).
.