Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Edward
Nazwisko: Łebkowski
Miejsce urodzenia: Jurzec Włościański pow. Kolno
Data urodzenia: 23-01-1926
Imię ojca: Jan
Imię matki: Aleksandra
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Edward Łebkowski pseud. "Most" i "Bogdan" (ur. w styczniu 1926 r.) w latach 1941-1945 był współpracownikiem i następnie żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) na terenie gminy Stawiski, pow. Łomża, używał wtedy pseud. "Orlicz". Od 30 września 1945 do lipca 1952 był żołnierzem i współpracownikiem konspiracyjnych struktur antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na terenie powiatów Kolno, Łomża i Pisz. W latach 1945-1946 "należał do oddziału zbrojnego pod dowództwem Czyża Czesława pseud. >Dzik<, w 1946 r. awansował na dowódcę plutonu i brał udział w walkach zbrojnych na terenie pow. Łomża z oddziałami KBW, UB i MO". W latach 1946-1947 Edward Łebkowski walczył z komunistycznymi władzami jako "zastępca dowódcy PAS [Pogotowia Akcji Specjalnej NZW] w komendzie powiatowej NZW krypt. >Łaba<", w latach 1948-1950 w szeregach konspiracyjnej siatki oddziału NZW pod dowództwem Czesława Czyża pseud. >Dzik< i następnie oddziału chor. Hieronima Rogińskiego pseud. "Róg". Od listopada 1950 dowodził samodzielnie grupą kilku, a następnie kilkunastu konspiratorów i partyzantów. Edward Łebkowski pseud. "Bogdan" figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach WUBP w Białymstoku, PUBP Łomża, PUBP w Kolnie i PUBP w Piszu z lat 1947-1953. Zapisano w nich między innymi, iż Edward Łebkowski "od wiosny 1946 wraz z innymi członkami bandy brał udział w napadach terrorystyczno-rabunkowych z bronią w ręku", "ujawnił się dn. 31 marca 1947 r. przed Komisją Amnestyjną przy PUBP w Łomży jako członek NZW, zdał broń". Zanotowano, iż w latach 1950-1952 jako "dowódca bandy terrorystyczno-rabunkowej posiadał kilka jednostek broni", a w roku 1952 "był rozpracowywany przez PUBP Łomża". Na dwóch kartach ewidencyjnych zanotowano także, iż Edward Łebkowski "utopił się dnia 19 lipca 1952 r. [wg innego zapisu 20 lipca 1952 r.] podczas kąpieli w Biebrzy". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Edward Łebkowski pseud. "Bogdan" figuruje jako "dowódca plutonu NZW na terenie pow. Kolno" wraz ze 146 innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w materiałach operacyjnych UB z PUBP w Kolnie z lat 1951-1954 zarejestrowanych jako Sprawa Obiektowa krypt. "Nil". Sprawa ta dot. rozpracowania Komendy Powiatowej NZW o kolejnych krypt.: "Orkan", "Łaba", "Łużyca" i była prowadzona w latach 1951-1954 przez PUBP w Kolnie. Akta te zawierają m.in.: schemat organizacyjny NOW i NSZ na terenie pow. Łomża w latach 1942-1944, raporty i notatki UB dotyczące rozpracowania i ujęcia poszczególnych współpracowników i żołnierzy NZW, doniesienia kilku tajnych informatorów UB oraz m.in. "spis członków NZW" z obszaru gminy Turośl, pow. Kolno. IPN Bi 011/14 t. 1 (155/IV/a-e).
Edward Łebkowski pseud. "Bogdan" figuruje jako dowódca oddziału wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w licznych aktach WUBP i KW MO w Białymstoku z lat 1946-1955. Materiały te zostały opracowane w latach 1976-1977 przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Białymstoku i zatytułowane "Charakterystyka nr 15". Obejmują m.in. obszerną charakterystykę oddziału "Bogdana", kwestionariusze osobowe oraz "karty na czyn przestępczy" żołnierzy i konspiratorów z oddziałów Edwarda Łebkowskiego pseud. "Bogdan" i Hieronima Mioduszewskiego pseud. "Deska" - działających w latach 1950-1953 na terenach powiatów Łomża, Kolno i Pisz. Na str. 4-5 t. 1 ww. "charakterystyki" zapisano m.in., iż w latach 1941-1945 Edward Łebkowski był członkiem konspiracyjnej grupy Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) na terenie gminy Stawiski i używał wtedy pseud. "Orlicz". Z kolei w latach 1945-1946 "należał do oddziału zbrojnego pod dowództwem Czyż Czesława pseud. >Dzik<, w 1946 r. awansował na dowódcę plutonu i brał udział w walkach zbrojnych na terenie pow. Łomża z oddziałami KBW, UB i MO". Na str. 3 t. 1 zapisano, iż w grudniu 1951 "w skład bandy >Bogdana< wchodziło 11 członków bandy" (oddziały Edwarda Łebkowskiego i Hieronima Mioduszewskiego zostały rozbite przez UB i KBW w okresie od 6 marca do 12 września 1952 - ostatnich 8-9 żołnierzy i współpracowników oddziału Edwarda Łebkowskiego pseud. "Bogdan" walczyło i ukrywało się m.in. do 18 stycznia 1953 (jak aresztowany tego dnia Józef Iwanowski pseud. „Błyskawica”, „Dąb”, „Dunaj”) czy do 15 sierpnia 1955 (jak polegli tego dnia w walce z siłami UB-KBW w dwóch różnych wsiach pow. Kolno: Jan Rogiński pseud. „Lis” i Edward Raszyński pseud. "Ryży"). Na str. 7 t. 1 zapisano, iż Edward Łebkowski "w dniu 19 lipca 1952 r. w czasie kąpieli w rzece Biebrza utopił się". IPN Bi 019/9 t. 1-3 (1/9).
Edward Łebkowski pseud. "Bogdan" występuje wraz z kilkoma innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w aktach WUBP i KW MO w Białymstoku z lat 1947-1955 zatytułowanych "Akta kontrolno-śledcze przeciwko: Iwanowski Józef pseud. >Błyskawica<, >Dunaj< ur. 25.12.1926 r.". Józef Iwanowski był oskarżony o to, że od jesieni 1950 r. do 18.01.1953 r. (tj. do dnia jego aresztowania) "należał do nielegalnej organizacji" dowodzonej przez Edwarda Łebkowskiego pseud. "Bogdan", działającej na terenie pow. Łomża, pow. Kolno i pow. Pisz, "usiłującej przemocą zmienić ustrój państwa (...)". Józef Iwanowski był też oskarżony o to, że "ponadto wraz z Łebkowski Edward pseud. >Bogdan< i Mieczkowski Stanisław pseud. >Zemsta< oraz z innymi uczestniczył w wielu napadach zbrojnych i w zaborze mienia na szkodę m.in. Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w miejscowości Drozdowo (...)". IPN Bi 07/341 (998/III).
Edward Łebkowski pseud. "Bogdan" występuje wraz z trzystu kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) w aktach WUBP i KW MO w Białymstoku z lat 1945-1955. Materiały te zostały opracowane w latach 1974-1979 przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Białymstoku i zatytułowane "Charakterystyka nr 12 - Narodowe Siły Zbrojne - komenda powiatu Łomża krypt. >XIII/9<". Akta te obejmują m.in. charakterystykę kilku oddziałów i komend NSZ z lat 1944-1945, kwestionariusze osobowe oraz "karty na czyn przestępczy" kilkuset żołnierzy i cywilnych konspiratorów - pomocników tych oddziałów działających na terenach powiatów Grajewo, Łomża, Kolno, Pisz i sąsiednich. W kwestionariuszu dot. Edwarda Łebkowskiego pseud. "Bogdan" w tomie 3 zapisano m.in., iż ww. "w okresie od 1944 r. do 30 września 1945 r. na terenie powiatu łomżyńskiego był członkiem nielegalnej organizacji NSZ, następnie od 30 września 1945 r. do 1947 r. był członkiem nielegalnej organizacji NZW". IPN Bi 019/79 t. 1-3 (2/32).
Edward Łebkowski pseud. "Bogdan" występuje wraz z kilkunastoma innymi żołnierzami i współpracownikami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w aktach WUBP i KW MO w Olsztynie z lat 1949-1952. Materiały te zostały opracowane w latach 1979-1989 przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Olsztynie i zatytułowane "Charakterystyka nr 59 nielegalnej organizacji pod nazwą Organizacja Narodów Chrześcijańskich". Ta antykomunistyczna organizacja działała na terenie pow. Pisz i pow. Kolno od maja 1951 do lutego 1952 pod dowództwem Eugeniusza Zyglera pseudonim "Wiara" (ur. 29.09.1930). Akta te obejmują m.in. charakterystykę ww. konspiracyjnej organizacji oraz kwestionariusze osobowe 35 jej członków i pomocników. W kwestionariuszu dot. Edwarda Łebkowskiego pseud. "Bogdan" i "Most" zapisano m.in., iż ww. należał do "Organizacji Narodów Chrześcijańskich" od grudnia 1951. IPN Bi 065/64 (843/IV).
.