Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Majewski
Miejsce urodzenia: Rawy pow. Maków Maz.
Data urodzenia: 24-10-1924
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Franciszka
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Władysław Majewski (ur. w październiku 1924 r.) od wiosny 1946 do czerwca 1949 był współpracownikiem i następnie żołnierzem antykomunistycznego Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) na terenie powiatów: Maków Maz., Ostrołęka i Przasnysz. Nosił pseudonim "Żwirko". W latach 1946-1949 kpr. Władysław Majewski walczył zbrojnie z komunistyczną władzą w szeregach oddziału NZW pod dowództwem chor. Witolda Boruckiego pseud. „Dąb”, a następnie (od kwietnia 1948) w szeregach oddziału NZW pod dowództwem st. sierż. Stanisława Suchołbiaka pseud. „Szary”. Władysław Majewski pseudonim "Żwirko" figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach WUBP w Warszawie, PUBP Ostrołęka i PUBP w Makowie Maz. z lat 1948-1950. Zapisano w nich między innymi, iż Władysław Majewski "od wiosny 1946 r. wraz z innymi członkami bandy brał udział w napadach terrorystyczno-rabunkowych z bronią w ręku" oraz w zbrojnych akcjach przeciwko funkcjonariuszom i współpracownikom UB i MO. Zanotowano, iż Władysław Majewski został ranny i "zatrzymany w czasie akcji" grupy operacyjnej UB i oddziałów KBW w dniu 1 czerwca 1949 koło wsi Mamino, powiat Maków Mazowiecki (w obławie wojsk KBW i funkcjonariuszy PUBP na oddziały NZW). Zapisano także, iż (po ciężkim śledztwie w UB) wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dn. 25.08.1950 r. Władysław Majewski został skazany na karę śmierci i "wyrok wykonano". Nie zapisano daty wykonania tego wyroku śmierci. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Władysław Majewski pseudonim "Żwirko" figuruje w aktach śledczych PUBP w Makowie Maz., PUBP w Ostrołęce i WUBP w Warszawie z lat 1949-1950. Akta te były prowadzone przeciwko Władysławowi Majewskiemu i jego koledze z leśnego oddziału NZW - plut. Włodzimierzowi Chodkowskiemu pseud. "Kora" (obydwaj byli w tym śledztwie oskarżeni i następnie skazani dn. 25.08.1950 na karę śmierci). Akta te zawierają m.in. protokoły przesłuchań ww. żołnierzy NZW, w tym protokół przesłuchania Władysława Majewskiego z dn. 9 czerwca 1949. W tych aktach śledczych UB zapisano między innymi, iż Władysław Majewski "od wiosny 1948 r. wraz z innymi członkami bandy brał udział w napadach terrorystyczno-rabunkowych z bronią w ręku na działaczy demokratycznych i członków partii" oraz w zbrojnych akcjach przeciwko funkcjonariuszom MO i KBW. IPN BU 0207/5662 (16272/III).
Władysław Majewski pseudonim "Żwirko" figuruje w aktach sądowych Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z lat 1949-1950. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie z dn. 25.08.1950 żołnierze NZW Władysław Majewski i Włodzimierz Chodkowski pseud. "Kora" (sądzeni razem) zostali skazani na karę śmierci z art. 86 § 2 KKWP, art. 3 § 1 dekretu z dn. 13.06.1946 za "przynależność" do oddziału NZW działającego na terenie powiatu makowskiego, przasnyskiego, ostrołęckiego i pułtuskiego oraz między innymi za "udział w napadzie" na posterunek MO w miejscowości Krzynowłoga Mała (pow. Przasnysz). IPN BU 1063/172 (Sr. 808/50).
Władysław Majewski pseudonim "Żwirko" występuje wraz z kilkuset innymi żołnierzami Narodowego Zjednoczenia Wojskowego (NZW) w wielotomowych aktach KW MO w Warszawie z lat 1978-1989 opisanych jako "Charakterystyka nr 64, nazwa organizacji: Narodowe Zjednoczenie Wojskowe - Okręg Warszawski nr XVI". Te materiały, w tym głównie kwestionariusze osobowe żołnierzy NZW, zostały opracowane w latach 1978-1989 (na bazie dawnych materiałów UB z lat 1940-ch i 1950-ch) przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Warszawie na potrzeby Wydziału II Biura "C" MSW. W kwestionariuszu dot. Władysława Majewskiego (w tomie 14) zapisano przede wszystkim chronologiczny wykaz tych akcji zbrojnych i "napadów" oddziału NZW, w których brał udział Władysław Majewski pseudonim "Żwirko". IPN BU 0180/80 t. 14 (Charakterystyka nr 64).
Władysław Majewski pseudonim "Żwirko" figuruje jako skazany w tzw. aktach personalnych osadzonego - wytworzonych w komunistycznym więzieniu w Pułtusku w roku 1950. IPN GK 919/1950 (650/227).
.