Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-06-2024 09:52

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Tadeusz
Nazwisko: Tarabuła
Miejsce urodzenia: Chruszczyna Mała
Data urodzenia: 21-04-1940
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Agenturalno Śledcza krypt. "Karły" zarejestrowana 10.05.1960 i prowadzona przez Referat ds. Bezpieczeństwa KDMO w Nowej Hucie pod nr 1017/E, następnie przerejestrowana 09.11.1960 do nr 5/C jako Sprawa Operacyjnego Sprawdzenia (SOS) o tym samym kryptonimie. Sprawę wszczęto na skutek wydarzeń, które miały miejsce w Nowej Hucie w dn. 27-28.04.1960 w związku z decyzją władz o usunięciu krzyża stojącego w miejscu przeznaczonym pod budowę kościoła. Z powodu tej decyzji doszło do demonstracji, rozruchów i walk w obronie krzyża. Sprawa była prowadzona w okresie od 06.05.1960 do 05.06.1961 w celu ustalenia uczestników zajść oraz autora plakatu wzywającego do obrony wiary. Przeprowadzono szereg działań operacyjnych z wykorzystaniem agentury wśród mieszkańców Nowej Huty, w zakładach pracy, w poszczególnych grupach społecznych i zawodowych. Materiały zawierają m.in. meldunki operacyjne, doniesienia informatorów, wykazy osób zatrzymanych i skazanych, protokoły przesłuchań, dokumentację zdjęciową, statystykę. Tadeusz Tarabuła figuruje jako uczestnik zajść zatrzymany 29.04.1960. Materiały Sprawy Operacyjnego Sprawdzenia krypt. "Karły" złożono 21.08.1961 w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Krakowie pod sygn. 4550/R, w 1967 przesygnowano do nr. 9633/II. Akta o sygn. IPN Kr 010/9467, t. 1-9 (9633/II).
Sprawa Wydziału Śledczego KWMO w Krakowie dotycząca śledztwa prowadzonego wobec Tadeusza Tarabuły podejrzanego o udział w wydarzeniach, które miały miejsce w Nowej Hucie w dniach 27-28.04.1960 w obronie krzyża postawionego na miejscu przeznaczonym pod budowę kościoła. Został zatrzymany 29.04.1960 i decyzją prokuratora powiatowego dla Dzielnicy Nowa Huta z dnia 29.04.1960 tymczasowo aresztowany. Sprawę zarejestrowano pod nr 134/60/D. Wyrokiem Sądu Powiatowego dla Dzielnicy Nowa Huta 13.06.1960 skazany na 2 lata więzienia. Materiały złożono 26.10.1960 w Archiwum KWMO w Krakowie pod sygn. 15184/I. Następnie materiały przerejestrowano 05.10.1973 do sygn. 3890/III. Akta o sygn. IPN Kr 03/56 (3890/III).
.