Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Hryniewicz
Miejsce urodzenia: Wilno
Data urodzenia: 22-01-1902
Imię ojca: Leopold
Imię matki: Emilia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Jan Hryniewicz był figurantem Sprawy Obiektowej (SO) prowadzonej w latach 1949-1971 przez Wydział II Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego dla m.st. Warszawy. Powód zainteresowania: ww. "w latach 1924-1939 był oficerem służby stałej Wojska Polskiego w jednostkach lotniczych w Dęblinie. W okresie okupacji na terenie Anglii był kapitanem-pilotem dywizjonu 304. Figurant rozpracowania kryptonim >Mewa<. W 1944 roku adiutant osobisty generała broni Luciana Żeligowskiego". Do Kraju powrócił w 29.11.1959 roku jako repatriant z USA. Materiały 10.12.1972 złożono do archiwum Wydziału „C” KS MO pod sygnaturą 3584/IV. IPN BU 0423/4268 (3584/IV, 10261/IV).
Jan Hryniewicz w latach 1950-1955 był rozpracowywany operacyjnie przez Wydział VII Departamentu II MBP w ramach Sprawy Obiektowej krypt. “Mewa”, która dotyczyła Polaków, byłych żołnierzy RAF-u, którzy powrócili do kraju po II wojnie światowej z Wielkiej Brytanii oraz byli zatrudnieni na obiektach przemysłowych w Kraju. Materiały w dniu 22.12.1955 złożono do archiwum Kds.BP w Warszawie pod sygnaturą 1/IV. IPN BU 00231/1 t. 1-24 (1/IV).
Jan Hryniewicz w latach 1948-1958 był rozpracowywany operacyjnie przez Wydział II Departamentu I MBP. Zarejestrowany pod nr. 10853/53. Powód rejestracji: “ww. był kapitanem WP, w 1939 roku internowany do Rumunii, następnie przez Rumunię, Jugosławię i Francję dotarł do Anglii gdzie służył jako kapitan RAF-u (Royal Air Force)". Materiały złożono do archiwum Wydziału II Biura Ewidencji Operacyjnej MSW pod sygnaturą 1/2/0/3. Wpis na podstawie materiałów kartotecznych – karta E-14. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.