Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 24-08-2021 09:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Krzysztof
Nazwisko: Rydzewski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 15-12-1964
Imię ojca: Marian
Imię matki: Kunegunda
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta sądowe prowadzone przez Sąd Rejonowy w Starogardzie Gdańskim od 03.05.1982 do 27.09.1982. Krzysztof Rydzewski, uczeń Technikum Budowlanego w Gdańsku, został zatrzymany przez MO w dniu 03.05.1982 podczas akcji protestacyjnej w centrum Gdańska, w czasie której „wznosił wrogie okrzyki, obrzucał kamieniami pojazdy i budynki pomimo trwania stanu wojennego, ponadto nie posiadał tymczasowego dowodu osobistego”. 04.05.1982 przeprowadzono przeszukanie osobiste i wystąpiono z wnioskiem o ukaranie ww. do Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta w Starogardzie Gdańskim. Orzeczeniem Kolegium (nr 329/82) z 05.05.1982 uznany winnym zarzucanych mu czynów i ukarany karą 2 miesięcy aresztu zasadniczego oraz kosztami postępowania. Ww. odwołał się od decyzji kolegium do sądu. Postanowieniem Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim (II Kws. 76/82) z 01.06.1982 wstrzymano wykonanie wymierzonej kary aresztu. Wyrokiem tegoż sądu z 10.08.1982 Krzysztof Rydzewski został uniewinniony od zarzucanego mu czynu. IPN Gd 48/82.
Akta penitencjarne Krzysztofa Rydzewskiego zatrzymanego 3.05.1982 w związku z udziałem ww. w akcji protestacyjnej na terenie Gdańska. Ww. został doprowadzony do ZK w Starogardzie Gdańskim 05.05.1982 zgodnie z orzeczeniem Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta Starogard Gdański w celu odbycia kary 2 miesięcy aresztu. Zwolniony na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Starogardzie Gdańskim (II Kws. 76/82) z 01.06.1982. IPN Gd 885/181 (37/340).
.