Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Paweł Arnold
Nazwisko: Fijałkowski
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 04-03-1957
Imię ojca: Wiesław
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Paweł Fijałkowski przechodzi w materiałach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) o kryptonimie "Redakcja" (nr rejestracyjny 32527), prowadzonej przez Wydział III-1 KSMO w Warszawie. Sprawę założono 30.12.1981 po doniesieniu od TW "Anna", dotyczącego powołania z inicjatywy Tymczasowego Zarządu NSZZ Solidarność - już po wprowadzeniu stanu wojennego - zespołu redakcyjnego "podziemnej służby informacyjnej Regionu Mazowsze". Paweł Fijałkowski występuje w aktach jako jeden ze współpracowników redakcji zaangażowany w sprawę kolportażu oraz jako autor kilku publikacji przygotowanych do umieszczenia w wydawnictwie "Głos Mazowsza" (publikacje zostały skonfiskowane przed ukazaniem się przez funkcjonariuszy Departamentu III MSW w związku z inną sprawą). Sprawę zakończono 07.12.1982 i przekazano do archiwum Wydziału "C" KSMO pod sygnaturą 7547/II. IPN BU 0247/1066 (7547/II).
Paweł Fijałkowski był rozpracowywany w ramach Sprawy Operacyjnego Rozpracowania (SOR) - przekwalifikowanej później na Kwestionariusz Ewidencyjny - o kryptonimie "Prorok (nr rejestracyjny 3332). Sprawę prowadził Wydział III-2 KSMO w Warszawie po przekazaniu materiałów przez wydział IX Departamentu III MSW. Podstawą do wszczęcia była "ujawnienie" artykułów autorstwa Pawła Fijałkowskiego znalezionych podczas przeszukiwania pomieszczeń należących do NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze. Paweł Fijałkowski został wówczas (02.03.1982) zdjęty z ewidencji Wydziału IX Dep. III a materiały dotyczące jego osoby przekazano do KSMO celem dalszego prowadzenia przez Wydział III-2 . Wcześniej, 17.02.1982 został zatrzymany i osadzony w ośrodku odosobnienia Warszawa-Białołęka na mocy decyzji o internowaniu o nr. 16/F/82. Celem „neutralizacji działalności figuranta” przeprowadzono trzy rozmowy „profilaktyczno-ostrzegawcze” - 17.02, 28.03 i 16.06.1982. W dniu 24.10.1982 na wskutek współdziałania z Wojskową Służbą Wewnętrzną Warszawskiego Okręgu Wojskowego został zakwalifikowany do odbycia zasadniczej służby wojskowej, w związku z czym 26.10.1982 decyzja o internowaniu została uchylona, a Paweł Fijałkowski skierowany od odbycia ZSW. W międzyczasie - 12.07.1982 - SOR przekwalifikowano na Kwestionariusz Ewidencyjny, a 14.12.1982 sprawę zamknięto i przekazano do archiwum Wydziału „C” pod sygnaturą 7554/II. W sprawie wykorzystano również obserwację oraz kontrolę korespondencji figuranta, jednak materiały te zostały wybrakowane po zakończeniu sprawy. IPN BU 01322/2179 (7554/II).
Paweł Fijałkowski został internowany decyzją Komendanta Wojewódzkiego MO z 18.02.1982 o nr. 16/F/82 na wniosek Wydziału Śledczego SUSW w Warszawie. Podstawą do internowania była działalność związana z organizowaniem (po wprowadzeniu stanu wojennego) „nielegalnych grup, które podjęłyby konkretne działania względem władz, a zwłaszcza w zakresie nielegalnej poligrafii i kolportażu”, był on także autorem kilku publikacji sporządzonych po 13.12.1981 na potrzeby NSZZ „Solidarność”. Zatrzymany 19.02.1982 i przekazany do ośrodka odosobnienia Warszawa-Białołęka. Trzykrotnie przeprowadzano rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze (17.02, 28.03 i 16.06.1982). W dniu 26.10.1982 uchylono decyzję o internowaniu. Materiały przekazano do archiwum Wydziału „C” SUSW pod sygnaturą 3857/III. IPN BU 0787/381 (3857/III).
.