Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Janusz Kazimierz
Nazwisko: Gajoch
Miejsce urodzenia: Kraków
Data urodzenia: 10-12-1955
Imię ojca: Jan
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Janusz Gajoch był zarejestrowany 19.08.1982 przez Wydział V-2 WUSW w Katowicach jako Kandydat na Tajnego Współpracownika (kTW) pod nr. 50548. Wytypowany jako były członek NSZZ "Solidarność" posiadający "ścisłe kontakty z czołowymi członkami Zarządu Zakładowego Solidarności" na terenie KWK "Komuna Paryska". Z powodu odmowy współpracy zrezygnowano z pozyskania, a materiały złożono do archiwum Wydziału "C" WUSW w Katowicach 06.06.1984 pod sygn. 30996/I-k. Akta zniszczono, zachował się mikrofilm o sygnaturze 11322/1. IPN Ka 0160/1383 (11322/1) mikrofilm.
Janusz Gajoch został internowany 29.08.1982 na wniosek Wydziału V-2 WUSW w Katowicach jako były działacz NSZZ "Solidarność" na terenie KWK "Komuna Paryska". Powodem internowania było "nie zaniechanie działalności związkowej i organizowanie spotkań z byłymi działaczami >Solidarności<". Osadzony w ośrodku odosobnienia Zabrze-Zatorze. Zwolniony z internowania 24.11.1982. Materiały przekazano do archiwum Wydziału "C" WUSW w Katowicach pod sygnaturą 39602/II. IPN Ka 043/564 (39602/II).
.