Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Wiktor
Nazwisko: Hajduk
Miejsce urodzenia: Zaleśna
Data urodzenia: 23-05-1956
Imię ojca: Adam
Imię matki: Jadwiga


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Ww. zarejestrowany 4.02.1978 pod nr 24759 do SOR krypt. "Kontra" nr rej. 24578 prowadzonej w okresie 10.01.1978-12.08.1985 dotyczącej organizacji pod nazwą "Niezależna Grupa Polityczna" działającej na terenie uczelni gdańskich. Wiktor Hajduk był członkiem tej organizacji. Sprawę zakończono ze względu na umorzenie postępowania na mocy amnestii z 21.07.1983. Materiały złożono do archiwum pod sygn. 18909/II. Materiałów o sygn. 18909/II brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych i ZSKO.
Akta śledcze Akta w sprawie nielegalnej organizacji o nazwie "Ruch Narodowy", poprzednio znanej pod nazwą "Niezależna Grupa Polityczna". 9.06.1983 przeszukano mieszkanie i osobę ww. i zakwestionowano nielegalne wydawnictwa. 11.06.1983 W. Hajduk został tymczasowo aresztowany pod zarzutem udziału od 1978 do 9.06.1983 w związku "Ruch Narodowy". Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku wydał postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę w okresie 1.07.1983 do 31.12.1985 w związku z toczącym się śledztwem. Materiały zawierają akta kontrolne śledztwa. Materiały złożono do archiwum 23.08.1985 pod sygn. 8564/III. IPN Gd 013/149 t. 1-4 (8564/III)
Akta prokuratorskie Akta w sprawie nielegalnych związków "Niezależna Grupa Polityczna-Ruch Narodowy". Postępowanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku 4 Ds.70/83 1.07.1983 przejęła do prowadzenia Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku Ds.21/83. Ww. tymczasowo aresztowany 11.06.1983 pod zarzutem, że "w okresie od 1978 r. do 9 czerwca 1983 r. w Gdańsku, Sopocie i innych miejscowościach w kraju brał udział w związku "Niezależna Grupa Polityczna", a od 8 lipca 1982 w charakterze członka w "Ruchu Narodowym", którego istnienie, ustrój i działalność miała pozostawać tajemnicą wobec organów państwowych". Decyzją Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku z 28.07.1983 wobec ww. uchylono tymczasowe aresztowanie. Prokuratura Wojewódzka w Gdańsku 31.12.1983 wniosła do sądu wniosek o umorzenie postępowania na mocy amnestii. IPN Gd 77/1 t. 1-2, IPN Gd 77/2
Akta sądowe Ww. objęty śledztwem RSD-69/83 prowadzonym przez Wydz. Śledczy KWMO/WUSW w Gdańsku od 10.06.1983 i postępowaniem 4Ds-70/83 prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Gdańsku w sprawie nielegalnej organizacji pn. „Niezależna Grupa Polityczna". Postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku z 17.02.1984 wobec ww. postępowanie umorzono. IPN Gd 573/4 t. 1-7
Akta tymczasowo aresztowanego W. Hajduk tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 11.06.1983 w związku z toczącym się postępowaniem 4 Ds.70/83 i osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Zwolniony 28.07.1983 na mocy postanowienia o uchyleniu tymczasowego aresztowania wydanego 28.07.1983 przez Prokuraturę Wojewódzką w Gdańsku (Ds.21/83) w związku z ustawą o amnestii z 21.07.1983. IPN Gd 161/116 (39/864)
Akta paszportowe W aktach W. Hajduka znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę do WKŚ (Wszystkie Kraje Świata) w okresie od 1.07.1983 do 31.12.1985 wniesione przez Wydz. Śledczy KWMO w Gdańsku w związku z toczącym się śledztwem przeciwko członkom nielegalnej organizacji "Niezależna Grupa Polityczna", a następnie "Ruch Narodowy" w tym W. Hajdukowi. Akta 13.02.1984 wypożyczył Wydz. II WUSW w Gdańsku. IPN Gd 645/126209 (EAGD 126209)
.