Biuletyn informacji publicznej IPN Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-09-2020 08:50

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Elżbieta
Nazwisko: Kuzyniak
Nazwisko rodowe: Prószyńska
Miejsce urodzenia: Gorzów Wielkopolski
Data urodzenia: 14-08-1950
Imię ojca: Bolesław
Imię matki: Aleksandra


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Obiektowa [SO] "Operacyjna ochrona" NSZZ "Solidarność", której siedziby były zlokalizowane w Koszalinie, Szczecinku, Kołobrzegu oraz Białogardzie. "Zasadnym kierunkiem pracy operacyjnej nie jest rozpracowywanie NSZZ, a ich ochrona przed wpływami grup i elementów antysocjalistycznych. Stanowić to będzie wsparcie dla instancji partyjnych w działalności zapobiegającej deformacji NSZZ oraz przechodzeniem na negatywną destrukcyjną działalność". E. Kuzyniak przechodzi w aktach jako sekretarz Komisji Wyborczej Tymczasowego Zarządu Regionalnego "Pobrzeże". IPN Sz 00107/85 t. 1, 2 (IPN Gd 0023/85; 167/IV)
Kwestionariusz Ewidencyjny [KE] Kontrola operacyjna E. Kuzyniak, aktywnej działaczki NSZZ "Solidarność", zaangażowanej w organizowanie związku. W/w od 11.09.1980 działała w Międzyzakładowym Komitecie Założycielskim w Koszalinie, gdzie zajmowała się kolportażem materiałów propagandowych. Od kwietnia 1981 pełniła funkcję sekretarza Tymczasowego Zarządu Regionu, następnie była etatowym pracownikiem Zarządu Regionu i Zarządu Oddziału w Koszalinie. W materiałach znajduje się informacja, że w/w 17.06.1982 była zatrzymana przez Wydz. Śledczy KW MO w Koszalinie pod zarzutem kolportażu nielegalnych wydawnictw. Materiały o sygn. 5196/II zmikrofilmowano pod nr 5196/2. IPN Sz 00105/221 (IPN Gd 0021/221,5196/II), IPN Sz 00124/734 (IPN Gd 00110/734, mkf 5196/2)
Akta operacyjne Elżbieta Kuzyniak była etatowym pracownikiem MKZ, a następnie Tymczasowego Zarządu Regionu "Pobrzeże". Materiały złożone do archiwum pod sygn. 22/I/S-42 zniszczono protokołem brakowania nr 56/89. Wpis na podstawie materiałów kartotecznych.
Akta operacyjne Materiały dotyczą KZ NSZZ "Solidarność" przy Przedsiębiorstwie Robót Instalacyjno-Montażowych Budownictwa Rolniczego w Koszalinie. Elżbieta Kuzyniak była przewodniczącą Komitetu Założycielskiego NSZZ "Solidarność" przy PRIMBR w Koszalinie. Materiały złożone do archiwum pod sygn. 224/II/S-42 zniszczono protokołem brakowania 57/89. Materiałów o sygn. 224/II/S-42 brak. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjnego i ZSKO.
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy TW "Olga" znajdują się doniesienia dotyczące Elżbiety Kuzyniak z okresu od 2.05.1984 do 26.03.1985. IPN Sz 00104/1334 (19902/I)
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy TW "Bartek" znajdują się doniesienia dotyczące Elżbiety Kuzyniak z okresu 26.10.1985-24.07.1986. IPN Sz 00104/1108 t. 1, 2 (21878/I)