Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Henryk Józef
Nazwisko: Majewski
Miejsce urodzenia: Gdańsk
Data urodzenia: 02-12-1951
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Józefa


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR]/ Osoba Zabezpieczona [OZ] 16.11.1982 zarejestrowany pod nr 45523 przez Wydz. V KWMO w Gdańsku do SOR krypt. "Kompania" nr rej. 45172 prowadzonej od 30.09.1982 do 21.09.1989 przez Wydz. V KWMO/WUSW w Gdańsku. 1.09.1983 przerejestrowany pod nr 45523 przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku do kategorii O[soby] Z[abezpieczonej]. Zabezpieczenie zakończono 30.08.1988. Materiały dotyczące SOR krypt. "Kompania" zdjęto z ewidencji 21.09.1989, następnie zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Akta kontrolne śledztwa Akta w sprawie redagowania, sporządzania i rozpowszechniania nielegalnych ulotek i wydawnictw przez m.in. H. Majewskiego prowadzącego zakonspirowaną działalność na rzecz zdelegalizowanego NSZZ "Solidarność". 12.01.1984 ww. został zatrzymany, przeszukano jego mieszkanie i miejsce pracy. Podczas przeszukania zakwestionowano nielegalne wydawnictwa. 13.01.1984 tymczasowo aresztowany. W związku z prowadzonym śledztwem ww. zastrzeżono wyjazdy za granicę do WKŚ [Wszystkie Kraje Świata] w okresie od 1.01.1984 do 31.12.1985. Śledztwo zamknięto 11.07.1984. Dowody rzeczowe zakwestionowanie w trakcie przeszukania zostały zniszczone za protokołem komisyjnego zniszczenia dowodów z 5.06.1986 zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Gdańsku z 2.10.1985. Materiały złożono do archiwum 15.04.1989 pod sygn. 8775/III. IPN Gd 013/288 (8775/III)
Akta prokuratorskie Akta podręczne prokuratora dotyczące m.in. H. Majewskiego objętego śledztwem wszczętym 13.01.1984 i prowadzonym przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku pod nr RSD-1/84. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 13.01.1984 tymczasowo aresztowany pod zarzutem: "w okresie od 13 grudnia 1981 do 12 stycznia 1984 w Gdańsku wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami brał udział w związku w ramach zakonspirowanych struktur byłego NSZZ "Solidarność", którego istnienie, ustrój i cel miał pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, w ten sposób, że podejmował działania zmierzające do wywołania niepokojów publicznych lub rozruchów poprzez sporządzanie i rozpowszechnianie nielegalnych pism o treściach antypaństwowych". Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 11.07.1984 ww. został zwolniony z tymczasowego aresztowania. Postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 30.07.1984 postępowanie przeciwko ww. zostało umorzone na mocy ustawy amnestyjnej z 21.07.1984. IPN Gd 67/16 t. 1-2
Akta tymczasowo aresztowanego Henryk Majewski tymczasowo aresztowany postanowieniem Prokuratury Rejonowej w Gdańsku z 13.01.1984 w związku z toczącym się postępowaniem 4 Ds. 8/84 i 14.01.1984 osadzony w Areszcie Śledczym w Gdańsku. Zwolniony z aresztu 11.07.1984 na mocy postanowienia Prokuratury Rejonowej w Gdańsku o uchyleniu środka zapobiegawczego. IPN Gd 161/242 (40/854)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Ośmiornica" dotyczącej nielegalnych struktur "Solidarności Walczącej". Materiały zniszczono. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjnego i akt EAGD 307652.
Akta paszportowe W aktach Henryka Majewskiego znajduje się postanowienie o zastrzeżeniu wyjazdu za granicę nr Z-85003/84 do WKŚ [Wszystkie Kraje Świata] w okresie od 1.01.1984 do 31.12.1985 wydane 19.01.1984 przez Wydz. Śledczy WUSW w Gdańsku w związku z toczącym się przeciwko ww. śledztwem "za prowadzenie nielegalnej działalności na rzecz rozwiązanego b. NSZZ >Solidarność<". W związku z zastrzeżeniem 1.05.1985 Henrykowi Majewskiemu odmówiono wydania paszportu na wyjazd do USA. W aktach znajduje się zastrzeżenie wyjazdu do WKŚ [Wszystkie Kraje Świata] w okresie 11.06.1986-11.06.1988 wydane przez Inspektorat 2 WUSW w Gdańsku (nr rej. 522/Z/86), ponieważ: "drugostronnie wymieniony jest zaangażowany w działalność nielegalnych struktur byłej >Solidarności<". W związku z zastrzeżeniem 14.10.1986 ww. odmówiono wydania paszportu służbowego na wyjazd do Iraku oraz 12.08.1987 paszportu prywatnego na wyjazd do RFN. EAGD 307652
Dokumentacja ewidencyjna Ww. obserwowany pod pseud. "Kozik" w związku z kontaktem z figurantem pseud. "Kucharka". Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.