Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 25-07-2022 09:12

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Bronisław Franciszek
Nazwisko: Sroka
Miejsce urodzenia: Bratysława
Data urodzenia: 01-05-1936
Imię ojca: Emilian
Imię matki: Ludmiła


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledcze Objęty postępowaniem prowadzonym przez Wojskową Prokuraturę Rejonową w Gdańsku (Pr.II-21/53) w sprawie nielegalnej organizacji "Podziemna Kolonia", której członkiem i sekretarzem był Bronisław Sroka pseud. "Orzeł". Zatrzymany 5.02.1953, tymczasowo aresztowany 6.02.1953. Śledztwo w sprawie zakończono 31.03.1953 sporządzeniem aktu oskarżenia. Skazany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku (Sr-139/53) z 22.05.1953 na karę 5 lat pozbawienia wolności. Orzeczoną karę odbywał w więzieniu w Gdańsku, od 8.04.1954 w więzieniu w Jaworznie. Wyrokiem Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie (Ns-261/54) z 27.09.1954 karę więzienia złagodzono do 3 lat. Zwolniony warunkowo z odbycia reszty kary 20.04.1955 postanowieniem Wojskowego Sądu Rejonowego w Gdańsku z 14.04.1955. Materiały złożone do archiwum 10.03.1967 pod sygn. K-2244 zniszczono za protokołem brakowania nr 1/88. Materiałów o sygn. K-2244 brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Charakterystyka Opracowanie dotyczące konspiracyjnej organizacji młodzieżowej "Podziemna Kolonia" działającej w latach 1952-1953 w Gdańsku, której współzałożycielem, członkiem i sekretarzem był Bronisław Sroka pseud. "Orzeł". Grupa odwoływała się do tradycji poakowskich, za jeden z celów obrała sobie "walkę z komunizmem w obronie wiary chrześcijańskiej". Rozpracowanie organizacji od 1 do 5.02.1953 prowadził Wydz. V WUBP w Gdańsku. 5.02.1953 aresztowano członków organizacji, w tym m.in. B. Srokę. 22.05.1953 Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku skazał ww. na karę 5 lat więzienia. Wyrok został złagodzony 27.09.1954 do 3 lat pozbawienia wolności przez Najwyższy Sąd Wojskowy w Warszawie. IPN BU 0175/95 t. 1-2
Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza [TEOK] Kontrola operacyjna księdza jezuity Bronisława Sroki. 9.09.1987 materiały przesłano do Wydz. IV WUSW w Bydgoszczy. Materiałów brak. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjnego i ZSKO.
Akta kontrolne śledztwa Bronisław Sroka występuje w protokołach przesłuchania podejrzanych w sprawie, jako uczestnik uroczystości zakończenia roku akademickiego w czerwcu 1966 lub 1967 w Warszawie. Materiały śledcze ww. wyłączono ze sprawy dotyczącej nielegalnego związku "Ruch" i przekazano do prowadzenia Wydz. Śledczemu KWMO w Lublinie. IPN Ld pf 15/64 t. 10, 13, 15, 20 (945/III)
Akta kontrolne śledztwa Akta dotyczą B. Sroki podejrzanego o udział w nielegalnej organizacji "Ruch". Ww. 03.1970 zaproponował posługę kapłańską członkom "Ruchu" oraz napisanie artykułu do prasy organizacji. Prokuratura Wojewódzka dla m.Warszawa 30.07.1970 postanowiła o przedstawieniu ww. zarzutu członkostwa w związku "Ruch", "którego istnienie, ustrój i cel miały pozostać tajemnicą wobec organów państwowych, a który zmierzał do zmiany ustroju politycznego w Polsce". 31.07.1970 tymczasowo aresztowany. 17.09.1970 Prokuratura Wojewódzka dla m.st. Warszawy przekazała sprawę do prowadzenia Prokuraturze Wojewódzkie w Lublinie, ta z kolei Wydz. Śledczemu KWMO w Lublinie. 30.01.1971 areszt tymczasowy zamieniono na dozór MO. 30.05.1972 postępowanie warunkowo umorzono ponieważ, "działalność ww. nie stanowi znacznego niebezpieczeństwa społecznego czynu w takim rozmiarze aby zachodziła konieczność skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego". Materiały złożono do archiwum 18.12.1972 pod sygn. 14390/III. IPN Lu 023/5 t. 4, 6 (14390/III)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa dotyczy działalności Duszpasterstwa Akademickiego w woj. piotrkowskim. Bronisław Sroka przechodzi w analizie sytuacji operacyjno-politycznej z 7.02.1987 jako opiekun duszpasterstwa akademicko-młodzieżowego prowadzący zajęcia w klasztorze Jezuitów, w trakcie których oprócz treści czysto religijnych poruszał tematy społeczno-polityczne o zabarwieniu antysocjalistycznym. W sierpniu 1968 ww. przeszedł do Warszawy pełnić posługę kapłańską. IPN Ld 018/22 (78/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Rozpracowywany w ramach SOR krypt. "Dominik", ponieważ angażował się w działalność opozycyjną. W lipcu 1980 został skierowany do klasztoru w Lublinie, więc rozpracowywanie zakończono. Materiałów brak. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjnego i akt IPN BU 0608/264
Akta śledcze Akta śledztwa w sprawie sporządzania i przechowywania nielegalnych wydawnictw na terenie Gdańska w latach 1977-1980. Ks. Bronisław Sroka przemawiał i prowadził modlitwę zebranych 18.12.1979 przed bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej z okazji rocznicy wydarzeń Grudnia 1970. W/w podpisał się pod petycją z 01.01.1977 nawiązującą do wydarzeń czerwcowych 1976 w Radomiu, Płocku i Ursusie kierowaną do Marszałka Sejmu PRL. IPN Gd 013/136 t. 5 (8551/III)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa rozpracowania działaczy Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela na terenie kraju. Ks. Bronisław Sroka odprawił mszę św. przed rozpoczęciem obrad III krajowego zjazdu działaczy ROPCiO, a następnie uczestniczył w obradach. Zjazd odbył się 10.06.1978 w domu jednego z członków organizacji w Zalesiu Górnym k. Warszawy. IPN BU 01228/309 (53123/2 mkf)
Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa założona w celu zabezpieczenia operacyjnego pielgrzymki pieszej z Warszawy do Częstochowy w sierpniu 1977. Ks. Bronisław Sroka, duszpasterz z Gdańska, był kierownikiem grupy z Gdańska, będącej częścią grupy 17-tej, skupiającej ośrodki duszpasterstwa akademickiego z całego kraju. W czasie przemarszu pielgrzymki przez teren woj. radomskiego wygłaszał konferencje, podczas których nawoływał m.in. do przeciwstawienia się władzy państwowej i do walki o przestrzeganie Karty Praw Człowieka i Obywatela w Polsce. IPN Ra 08/124 (125/IV)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Materiały dotyczą rozpracowania organizacji młodzieżowej „Ruch Młodej Polski”. Bronisław Sroka, duszpasterz akademicki z Lublina, był aktywnie zaangażowany i popierał utworzenie "Ruchu Młodej Polski". IPN Gd 340/1 t. 1-2 (54427/II)
Akta administracyjne Informacje do I Sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Kaliszu i Wojewody Kaliskiego. Ojciec Bronisław Sroka występuje w informacji dotyczącej sytuacji polityczno-operacyjnej i stanu bezpieczeństwa w województwie kaliskim w okresie 13-19.08.1980 z dnia 19.08.1980 jako: "zakonnik z Lublina, aktywny działacz antysocjalistyczny na terenie stoczni w Gdańsku, dwukrotnie karany za prowokacyjne akcje na terenie Gdańska z okazji 61 rocznicy odzyskania niepodległości i 9 rocznicy wydarzeń na Wybrzeżu". IPN Ld 0044/10 t. 1 (89/1-4)
Sprawa Operacyjnego Rozpracowania [SOR] Sprawa założona 28.02.1980 przez Wydz. IV KWMO w Lublinie (nr rej. 24980) w celu rozpracowania ks. Bronisława Sroki ze względu na jego antysocjalistyczną postawę i utrzymywanie kontaktów z działaczami ugrupowań opozycyjnych. Sprawę 9.09.1981 przesłano do Wydz. IV KWMO w Olsztynie, ponieważ ks. Sroka został skierowany z dniem 1.07.1981 do klasztoru w Świętej Lipce. SOR zarejestrowano 24.09.1981 pod nr 12280. 6.12.1984 SOR przesłano do Piotrkowa Trybunalskiego, gdzie 18.01.1985 Wydz. IV WUSW zarejestrował je pod nr 8422. 7.10.1986 przesłane do prowadzenia Wydz. IV SUSW w Warszawie, ponieważ ks. Sroka został duszpasterzem studentów Szkoły Głównej Planowania i Statystki. Stamtąd akta sprawy przesłano do prowadzenia Wydz. IV WUSW w Bydgoszczy, zarejestrowano 15.09.1987 pod nr 27142. SOR krypt. "Gryzoń" zakończono 29.11.1989. Materiały zniszczono. Zachował się mikrofilm sprawy kontrolnej krypt. "Gryżoń" pod sygn. IPN BU 0608/264 (mkf 5475/k). Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisów kartoteczno-ewidencyjnych.
Sprawa kontrolna Kontrola SOR krypt. "Gryzoń" założonej 15.02.1980 przez Wydz. IV KWMO w Lublinie na ks. jezuitę B. Srokę, ponieważ "jest wrogo ustosunkowany do ustroju socjalistycznego w Polsce. Swoją wrogość prezentuje w miejscach publicznych oraz listach do najważniejszych władz państwowych, na spotkaniach z młodzieżą i podczas pielgrzymek. Angażuje się do działalności antysocjalistycznej. Utrzymuje kontakty z działaczami ugrupowań antysocjalistycznych ROPCiO i KSS-KOR". Na terenie Gdańska angażował się w działalność opozycyjną. W aktach informacja o rozpracowywaniu ww. w ramach SOR krypt. "Dominik" przez Wydz. IV KWMO w Gdańsku i kontroli operacyjnej prowadzonej przez Dep. IV MSW w ramach SO krypt. "Bystrzy". IPN BU 0608/264 (5474/k)
Sprawa kontrolna/Sprawa Obiektowa [SO] Sprawa kontrolna krypt. "Bystrzy" prowadzona przez Wydz. IV Dep. IV 25.03.1972 przerejestrowana na SO krypt. "Bystrzy" przez Wydz. V Dep. IV MSW. 21.06.1985 sprawę przejął do prowadzenia Wydz. III Dep. IV MSW. Ks. Bronisław Sroka był kontrolowany w ramach SO krypt. "Bystrzy". W związku z tym zakończono prowadzenie sprawy kontrolnej krypt. "Gryzoń", w ramach której był rozpracowywany. 29.08.1989 zrezygnowano z dalszego prowadzenia sprawy. Materiałów brak. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu ewidencyjnego i IPN BU 0608/264.
Akta operacyjnego Materiały zawierają notatki i stenogramy z nabożeństw i wystąpień kleru w 40 rocznicę zbrodni katyńskiej. 13.04.1980 na cmentarzu komunalnym przy ul. Powązkowskiej w Warszawie przy Pomniku Powstańców Warszawskich, traktowanym jako "symboliczny grób ofiar Katynia", odbyło się spotkanie zorganizowane przez działaczy Konfederacji Polski Niepodległej. Podczas uroczystości przemawiał ks. Bronisław Sroka. Treść wystąpienia znajduje się w materiałach. IPN BU 0713/270 (63/81)
Akta administracyjne Analizy prawne i postępowania sprawdzające. W materiałach znajduje się analiza treści kazania wygłoszonego 13.01.1988 przez ks. B. Srokę podczas mszy św. "Za Ojczyznę" w kościele oo. Jezuitów w Bydgoszczy. Stenogram kazania 21.01.1988 został przekazany przez Wydz. Śledczy WUSW Bydgoszcz do Wydz. IV WUSW Bydgoszcz "celem dokonania oceny prawnej". IPN By 077/622 t. 4
Teczka tajnego współpracownika [TW] W teczce pracy TW znajdują się doniesienia dotyczące Bronisława Sroki. Ww. występuje w charakterze gościa z Gdańska na obiedzie w domu zakonnym przy ul. Świętojańskiej w Warszawie. Ww. był uczestnikiem pielgrzymki pieszej do Częstochowy. IPN Ld 0031/666 t. 2 (2002/I)
Dokumentacja ewidencyjna Zastrzeżenie nr Z-8912/85 wyjazdów za granicę do "wszystkich krajów świata" (WKŚ) do 10.05.1987 wniesione przez Wydz. IV WUSW w Gdańsku i Piotrkowie Trybunalskim na mocy art. 4 ust.2 pkt 2 ustawy o paszportach. Materiałów brak. Wpis na podstawie zapisu kartotecznego.
.