Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-05-2024 08:55

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Julian Bogdan
Nazwisko: Duszyński
Miejsce urodzenia: Warszawa
Data urodzenia: 18-04-1933
Imię ojca: Andrzej
Imię matki: Zofia
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego w 1948 roku przez PUBP w Rawiczu następnie od 12.04.1948 przez PUBP w Legnicy przeciwko Julianowi Duszyńskiemu podejrzanemu o to, że "posiadał bez prawnego zezwolenia broń palną". Dnia 20.04.1948 oficer śledczy PUBP w Legnicy wydał postanowienie o umorzeniu śledztwa z uwagi na niską szkodliwość czynu i niepełnoletność ww. IPN Wr 039/906 (11079/III).
Akta operacyjne sprawy dotyczącej Juliana Duszyńskiego, prowadzonej w 1950 roku przez Wydz. III WUBP we Wrocławiu, a następnie PUBP we Wrocławiu, dot. "przynależności do nielegalnej organizacji oraz posiadania broni". IPN Wr 024/3873 (62895/II).
Akta kontrolne śledztwa prowadzonego w 1950 roku przez PUBP we Wrocławiu w sprawie przeciwko Julianowi Duszyńskiemu i innym, podejrzanym o "przynależność do nielegalnej organizacji i nielegalne przechowywanie broni palnej". Sprawę zakończono sporządzeniem w dniu 27.09.1950 aktu oskarżenia i przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. IPN Wr 039/158 (10210/III).
Akta nadzoru Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu nad śledztwem prowadzonym przez PUBP we Wrocławiu dot. przynależności do "nielegalnej organizacji o nieustalonej nazwie, która miała na celu obalenie przemocą obecnego ustroju demokratycznego w Polsce Ludowej". W dniu 13.11.1950 prokurator wojskowy sporządził akt oskarżenia, w którym oskarżył Juliana Duszyńskiego m.in. o to, że "od maja 1950 do 16 lipca 1950 na terenie miasta Wrocławia jako członek nielegalnej organizacji poprzez swoją działalność organizacyjną wyrażającą się w redagowaniu i kolportowaniu ulotek o treści antypaństwowej, usiłował przemocą usunąć organa władzy zwierzchniej Narodu i zagarnąć przemocą ich władze oraz usiłował przemocą zmienić ustrój Państwa Polskiego". IPN Wr 155/560 (Pr II 401/50).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu z dnia 30.11.1950 Julian Duszyński został uznany winnym czynów zarzucanych mu w akcie oskarżenia i skazany na karę łączną 6 lat więzienia wraz z utratą praw publicznych i obywatelskich praw honorowych na okres lat 3 i przepadek mienia. Na poczet orzeczonej kary zaliczono ww. okres tymczasowego aresztowania od 09.07.1950. Postanowieniem z 12.01.1953 WSR we Wrocławiu, na mocy ustawy o amnestii z 22.11.1952, złagodził ww. wyrok do 3 lat więzienia z utrzymaniem kar dodatkowych. Julian Duszyński karę pozbawienia wolności odbywał w Więzieniu Nr 2 we Wrocławiu (od 9.07.1950) oraz w Więzieniu w Jaworznie (od 23.05.1951), skąd został zwolniony 09.07.1953, po odbyciu kary. Dnia 10.02.1997 Sąd Wojewódzki we Wrocławiu, na podstawie ustawy z 23.02.1991 o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, uznał za nieważny wyrok wobec Juliana Duszyńskiego z dnia 30.11.1950. IPN Wr 21/4284 (Sr 746/50), IPN Wr 400/1433.
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone przez Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w 1977 roku. Charakterystyka "kontrrewolucyjnej organizacji młodzieżowej działającej w 1950 r. na terenie Wrocławia". Julian Duszyński występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 049/296 (F-285), IPN BU 0179/276 (Charakterystyka Nr 285).
.