Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 26-09-2022 12:57

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Władysław
Nazwisko: Widłak
Miejsce urodzenia: Chwalibogowice
Data urodzenia: 25-10-1905
Imię ojca: Franciszek
Imię matki: Marianna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa Departamentu Śledczego MBP w sprawie ks. Władysława Widłaka, biskupa Czesława Kaczmarka i innych księży kurii diecezjalnej w Kielcach. Ks. Władysław Widłak prokurator Wyższego Seminarium Duchownego (WSD) w Kielcach został zatrzymany przez funkcjonariuszy MBP 29.08.1951, a następnie aresztowany i osadzony w więzieniu MBP w Warszawie. Przewieziony do siedziby MBP w Warszawie i brutalnie przesłuchiwany przy użyciu tortur fizycznych i psychicznych. W sfingowanym procesie zmuszony do składania obciążających siebie i innych oskarżonych zeznań. Oskarżony z art. 86 § 1 KKWP oraz art. 7 MKK o działalność antypaństwową, antylewicową i szpiegostwo na rzecz Watykanu i USA. Akt oskarżenia sporządzony 29.08.1953 przez funkcjonariuszy MBP skierowano do WSR w Warszawie. Akta o sygn. IPN BU 0330/233 t. 1-44 (4885/III/1) oraz mikrofilm IPN BU 01251/176/J (2702/3).
Sprawa sądowa przeciwko ks. Władysławowi Widłakowi, biskupowi Czesławowi Kaczmarkowi i innym oskarżonym w spreparowanym i nadzorowanym z Moskwy procesie o działalność szpiegowską na rzecz Watykanu i USA, o próbę obalenia ustroju i działalność "antylewicową". Sprawa była kolejnym etapem walki władz komunistycznych z Kościołem Katolickim w Polsce po wcześniejszej sprawie wolbromskiej i przygotowaniem do rozprawy z episkopatem. Prokurator WSD w Kielcach ks. Władysław Widłak został oskarżony z art. 86 par. 1 KKWP, art. 7 dekretu z 13.06.1946. Wyrokiem WSR w Warszawie z 22.09.1953 skazany na 6 lat więzienia. Decyzją WSG w Warszawie z 24.06.1955 uzyskał przerwę w odbywaniu kary. Decyzją Rady Państwa z 14.11.1955 resztę kary zawieszono na okres 2 lat. Zwolniony z CW w Rawiczu 28.06.1955. Akta o sygn. IPN BU 944/529-554 (Sr 664/53).
Księga Główna Więźniów CW w Rawiczu. Przetransportowany z więzienia MBP w Warszawie 12.02.1955. Zwolniony decyzją WSG w Warszawie na przerwę w odbywaniu kary 28.06.1955. Księga główna więźniów CW w Rawiczu o sygn. IPN Po 3/40 (19/167).
Rejestrowany 28.11.1963 pod nr 15858 do TEOK przez SB KPMO we Włoszczowie. Proboszcz parafii Lelów w powiecie włoszczowskim. W 1965 roku SB KPMO we Włoszczowie zastrzegło ks. Widłakowi wyjazdy zagraniczne. Zastrzeżenie ponowiono w roku 1970. Rozpracowywany od 1972 roku przez Wydział IV KWMO w Kielcach jako proboszcz parafii w Leszczynach. W 1974 roku TEOK przekazano do SB KPMO w Częstochowie. Rozpracowanie w ramach TEOK zakończono po śmierci ks. Widłaka i złożono w Archiwum Wydz. "C" KWMO w Częstochowie w roku 1983 pod sygn. 1160/II. TEOK zniszczono w 1989 roku w WUSW w Częstochowie. TEOK nr rej. 15858 sygn. arch. 1160/II zniszczono w WUSW w Częstochowie 07.09.1989. Wpis na podstawie karty EOK-6/63.
.