Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-01-2024 11:18

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Stanisław
Nazwisko: Lis
Miejsce urodzenia: Konopnica pow. lubelski
Data urodzenia: 22-11-1919
Imię ojca: Władysław
Imię matki: Anna
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Stanisław Lis (ur. w listopadzie 1919 r.) w latach 1943-1944 był żołnierzem AK, a od lata 1946 do listopada 1954 żołnierzem WiN (Wolność i Niezawisłość) i antykomunistycznego podziemia na terenie powiatu lubelskiego, pow. puławskiego i pow. lubartowskiego - między innymi w oddziale WiN pod dowództwem por. Mieczysława Pruszkiewicza pseud. „Kędziorek”. Od sierpnia 1948 Stanisław Lis walczył z komunistycznymi władzami w szeregach zbrojnej grupy pod dowództwem Edwarda Kalickiego pseud. "Mały", "Równy", a od czerwca 1951 (po zabiciu Edwarda Kalickiego przez KBW) pod dowództwem Tadeusza Szycha pseud. "Biały", "Tadek". Stanisław Lis nosił pseudonim „Cisz”. Figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach MBP/ MSW, WUBP/ KW MO w Lublinie oraz PUBP Lublin z lat 1947-1954. Występuje także w tzw. inwentarzach „E" WUBP/ KW MO w Lublinie. Zapisano w nich między innymi, że Stanisław Lis to "były członek WiN z grupy >Kędziorka< [tj. por. Mieczysława Pruszkiewicza „Kędziorka”], który "następnie przystąpił do bandy >Budzika< [tj. Edwarda Bukowskiego]" w sierpniu 1948. Zanotowano także, iż Stanisław Lis "wraz z innymi" dokonał "wielu napadów terrorystycznych i rabunkowych" i został "zabity przez grupę operacyjną" KBW-UB dnia 24 listopada 1954 w kol. Płouszowice, pow. Lublin (w trakcie obławy oddziału KBW i funkcjonariuszy UB na ww. żołnierza podziemia). Zanotowano, iż Stanisław Lis "nie chciał się poddać i w czasie wymiany strzałów został zabity", a "przy zabitym zakwestionowano 2 pistolety (...) i 68 szt. amunicji". Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Stanisław Lis figuruje wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego podziemia w aktach Sprawy Obiektowej kryptonim "Wampir". Ta sprawa operacyjna była prowadzona w latach 1948-1956 przeciwko członkom "bandy rekrutującej się z byłych członków AK i WiN pod dowództwem Kalickiego" (tj. Edwarda Kalickiego pseud. "Mały" i "Bukiet") przez UB z PUBP/ PUdsBP w Lublinie i PUBP w Lubartowie. Dotyczyła rozpracowania działalności i członków zbrojnego oddziału dowodzonego przez Edwarda Bukowskiego pseud. "Piorun", "Zając", "Budzik", a także przez Edwarda Kalickiego pseud. "Mały" i "Bukiet" (w latach 1948-1951). Oddział ten działał na terenie pow. Puławy, pow. lubartowskiego i pow. lubelskiego w latach 1948-1954. Akta te zawierają m.in. plany operacji i obław UB, wykazy "meliniarzy" i współpracowników ww. oddziału, doniesienia i dane 24 tajnych informatorów i agentów UB oraz raporty i sprawozdania poszczególnych jednostek UB, w tym te dot. "likwidacji" ww. partyzantów i innych członków podziemia. IPN Lu 08/103 t. 1-2.
Stanisław Lis figuruje wraz z innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego podziemia w aktach sprawy operacyjnej i śledczej zapisanej jako "Szych Tadeusz i inni". Sprawa ta była prowadzona w latach 1951-1956 przez UB z PUBP/ PUdsBP w Lublinie przeciwko członkom "bandy pod dowództwem Szycha Tadeusza". Dotyczyła rozpracowania i ujęcia członków tej zbrojnej grupy antykomunistycznej - w tym Stanisława Lisa. Grupa ta od czerwca 1951 była dowodzona przez Tadeusza Szycha pseud. "Biały", "Tadek" i działała na terenie pow. lubelskiego i powiatów okolicznych do wiosny 1954. Akta te zawierają m.in. raporty i sprawozdania różnych jednostek UB, plany operacji i obław UB, wykazy "meliniarzy" i innych współpracowników ww. grupy partyzantów, doniesienia kilkunastu tajnych informatorów i agentów UB. IPN Lu 06/850 (III/4203).
Stanisław Lis figuruje wraz z kilkoma innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego podziemia w aktach śledczych Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Lublinie z lat 1948-1955. Akta te dot. śledztwa prowadzonego przeciwko poszukiwanym przez różne jednostki UB i MO partyzantom: Edwardowi Kalickiemu pseud. "Bukiet", "Mały", Stanisławowi Lisowi pseud. "Cisz", Władysławowi Zarajczykowi pseud. "Kudłaty" i innym "podejrzanym z art. 86 § 2 KKWP, art. 4 § 1 dekretu z dn. 13 VI 1946 r.", tj. o "dokonywanie napadów z bronią, zaborów mienia, zabójstw funkcjonariuszy". IPN Lu 81/1575 (Pr.II-1004/50).
Stanisław Lis pseudonim „Cisz” figuruje w aktach Wydz. "C" KW MO w Lublinie z roku 1987 zatytułowanych "Charakterystyka nr 121", "Karty na czyny" i "Kwestionariusze osobowe członków bandy terrorystyczno-rabunkowej pod dowództwem Kalickiego Edwarda pseud. >Mały<, >Równy<, a następnie Szycha Tadeusza ps. >Biały<, >Tadek< - stanowiące załącznik do charakterystyki nr 121". W kwestionariuszu dot. Stanisława Lisa zapisano między innymi, że Stanisław Lis " w 1946 roku współpracował z bandą WiN pod dowództwem Łukasika Juliana pseud. >Ryś<, a następnie Pruszkiewicza Mieczysława pseud. >Kędziorek<. Natomiast we wrześniu 1948 wstąpił do bandy Kalickiego Edwarda pseud. >Mały<, >Równy<, a po jego zabójstwie [przez KBW] dn. 10.06.1951 r. i po objęciu dowództwa przez Szycha Tadeusza pozostał u niego w tej bandzie". Zanotowano także, iż Stanisław Lis "dnia 24 listopada 1954 r. w miejscowości Płouszowice gmina Jastków pow. Lublin na melinie został zabity przez grupę operacyjną KBW i UB w czasie wymiany strzałów /nie chciał się poddać/". IPN Lu 0136/200 (116/211), IPN Lu 0136/201 (116/212), IPN Lu 0136/203 (116/214).
.