Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 23-07-2021 08:33

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Zygmunt
Nazwisko: Nowosielski
Miejsce urodzenia: Franopol gm. Sarnaki pow. Siedlce
Data urodzenia: 08-09-1923
Imię ojca: Antoni
Imię matki: Jadwiga
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Zygmunt Nowosielski (ur. we wrześniu 1923 r.) od roku 1946 do września 1950 był żołnierzem WiN i antykomunistycznego podziemia na terenie powiatów Łuków, Siedlce i Biała. Nosił pseudonimy "Zając" i "Grejszon". W latach 1948-1950 walczył z komunistycznymi władzami w szeregach oddziału pod dowództwem Henryka Korzeniewskiego pseud. "Wrona". Zygmunt Nowosielski figuruje w aktach i zapisach ewidencyjnych oraz w kartotekach MBP/ MSW i WUBP/ KW MO w Warszawie oraz PUBP Siedlce z lat 1947-1950. Zapisano w nich między innymi, że Zygmunt Nowosielski to "były członek WiN z grupy >Kłosa<", który ujawnił się w 1947 roku i "następnie przystąpił do bandy >Wrony<" (w roku 1948). Zanotowano także, iż Zygmunt Nowosielski "dokonywał napadów terrorystyczno-rabunkowych, posługiwał się pseud. >Zając< i >Grejszon<" i został "zabity podczas pościgu przez PUBP Siedlce dn. 9 IX 1950 r." oraz "w wyniku wymiany strzałów" (w czasie obławy oddziału KBW i funkcjonariuszy UB przeprowadzonej we wsi Kwasy gmina Krzesk na trzech żołnierzy podziemia). Wpis na podstawie zapisów ewidencyjno-kartotecznych.
Zygmunt Nowosielski pseudonim "Zając" figuruje wraz z 25 innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego podziemia w aktach i zapisach WUBP i KW MO w Warszawie oraz PUBP Siedlce z lat 1947-1955. Te materiały UB zostały opracowane i opisane jako "Charakterystyka nr 29" w roku 1973 przez Wydział "C" Komendy Wojewódzkiej MO w Warszawie. Charakterystyka dotyczy zbrojnego oddziału antykomunistycznego pod dowództwem Henryka Korzeniewskiego pseud. "Wrona" - działającego w latach 1947-1954 na terenie powiatów siedleckiego i łukowskiego i składającego się z byłych członków niepodległościowych organizacji: Wolność i Niezawisłość oraz Narodowe Siły Zbrojne. Zawiera m.in. opis składu i działań ww. "bandy" oraz kwestionariusze osobowe żołnierzy i współpracowników antykomunistycznego podziemia. W kwestionariuszu dot. Zygmunta Nowosielskiego zapisano między innymi, że Zygmunt Nowosielski to "ujawniony [w 1947 r.] członek WiN z bandy >Kłosa<", a następnie (od wiosny 1948 r.) "członek bandy >Wrony<, brał udział w napadach terrorystyczno-rabunkowych wspólnie z Wyczółkowskim Hieronimem pseud. >Paw< (...), działał na terenie powiatu siedleckiego i łukowskiego". Natomiast w charakterystyce ww. oddziału "Wrony" zapisano m.in., iż "dnia 9 września 1950 r. na skutek meldunku z posterunku MO Krzesk zorganizowano pościg, w wyniku którego zabito Nowosielskiego Zygmunta, a Wyczółkowski Hieronim pseud. >Paw< został ranny i aresztowany". IPN BU 0180/43 (Opracowanie nr 29).
Zygmunt Nowosielski pseudonim "Zając" figuruje wraz z kilkudziesięcioma innymi żołnierzami i współpracownikami antykomunistycznego podziemia w obszernych aktach WUBP w Warszawie oraz PUBP Siedlce z lat 1946-1955 zarejestrowanych jako "Materiały sprawy agenturalnego rozpracowania kryptonim >Bury<". Materiały te dot. "nielegalnej organizacji" działającej na terenie powiatu siedleckiego i pow. łukowskiego w latach 1947-1955 pod dowództwem Henryka Korzeniewskiego pseud. "Wrona". Akta te zawierają m.in. plany UB dot. operacyjnych przedsięwzięć, sprawozdania, notatki i korespondencje kilku jednostek UB, donosy kilkunastu tajnych informatorów UB, protokoły przesłuchań pojmanych żołnierzy i współpracowników antykomunistycznego podziemia oraz "teczki osobowe członków bandy". IPN BU 0203/2504 t. 1-8 (35323/II/1).
.