Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 20-09-2021 09:26

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Benedykt
Nazwisko: Hodurek
Miejsce urodzenia: Stróża
Data urodzenia: 15-04-1898
Imię ojca: Michał
Imię matki: Maria
Znany/a też jako:
Benedykt Chodurek

Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Materiały śledcze i akta operacyjne PUBP w Myślenicach i WUBP w Krakowie w sprawie członków i współpracowników organizacji pod nazwą "Armia Krajowa Oddział 39 im. Sobieskiego" założonej przez Włodzimierza Moskala na terenie pow. Myślenice. Na podstawie zeznań Moskala z marca 1953 UB rozpoczął falę aresztowań w kwietniu 1953. Benedykt Hodurek został zatrzymany 10.04.1953. Skazany wyrokiem WSR w Krakowie 29.08.1953 na 5 lat więzienia. Akta śledztwa złożono w archiwum WUBP w Krakowie pod sygn. 13113/I. Skomasowano z aktami operacyjnymi i przesygnowano do nr 3577/III w roku 1972. Akta o sygn. IPN Kr 07/3360 t. 1-3 (3577/III-gr.)
Po zwolnieniu z więzienia Benedykt Hodurek był kontrolowany operacyjnie przez PUBP/PudsBP w Myślenicach. Rozpracowanie b. współpracownika Włodzimierza Moskala zakończono i materiały złożono w archiwum WUBP w Krakowie 17.08.1955 pod sygn. 8329/II/55. Skomasowano w 1972 roku do sygn. 3577/III. Akta o sygn. IPN Kr 07/3360 t. 1-3 (3577/III-gr.)
Akta operacyjne dot. rozpracowania zbiegłego z jednostki wojskowej w Brzegu 03.05.1951 Włodzimierza Moskala. Po ucieczce ukrywał się na terenie pow. Myślenice. UB w Krakowie i Myślenicach w latach 1951-1953 mimo podjęcia aktywnych działań operacyjnych i użycia licznej agentury bezskutecznie poszukiwały W. Moskala. Ukrywający się Moskal skupił wokół siebie grono współpracowników, zakładając organizację "AK Oddział 39 im. Sobieskiego". Benedykt Hodurek występuje w materiałach jako współpracownik organizacji udzielający pomocy W. Moskalowi podczas ukrywania się przed UB i Informacją Wojskową. Zatrzymany przez UB 10.04.1953 po zeznaniach W. Moskala, który ujawnił się w MBP 10.02.1953. Akta o sygn. IPN Kr 010/4643 (4720/II).
Materiały śledztwa i rozpracowania przez WUBP w Krakowie i PUBP w Myślenicach współpracowników Włodzimierza Moskala oraz członków założonej przez niego organizacji pod nazwą "AK Oddział 39 im. Sobieskiego" działającej w latach 1951-1953 na terenie powiatu Myślenice. Na podstawie zeznań Włodzimierza Moskala, który zgłosił się 10.02.1953 do MBP w Warszawie UB dokonało w kwietniu 1953 licznych aresztowań. Według notatki dyr. Dep. III MBP Leona Andrzejewskiego (właść. Leon Ajzef vel Lajb Wolf Ajzen ) sprawa W. Moskala miała posłużyć do represji i zastraszenia wobec mieszkańców ziemi myślenickiej sprzeciwiających się kolektywizacji rolnictwa oraz wrogo ustosunkowanych do władz komunistycznych. Benedykt Hodurek został zatrzymany 10.04.1953, a następnie aresztowany. Oskarżony o udzielanie pomocy w trakcie ukrywania się przed UB Włodzimierzowi Moskalowi oraz o przechowywanie go przez dłuższy czas w swoich zabudowaniach. Sprawę przekazano do WPR w Krakowie. Wyrokiem WSR w Krakowie (Sr 286/53) skazany na 5 lat więzienia. Akta kontrolno-śledcze złożono w 1953 roku w Archiwum WUBP w Krakowie pod sygn. 13073/I oraz 13144/I. Skomasowano w 1972 roku wraz z materiałami operacyjnymi pod sygn. 3578-III-gr. Akta o sygn. IPN 07/3361 (3578/III-gr.)
Sprawa w Wojskowej Prokuraturze Rejonowej w Krakowie w sprawie przeciwko Benedyktowi Hodurkowi i innym. Zatrzymany przez PUBP w Myślenicach 10.04.1953, areszt tymczasowy od 13.04.1953. W miejscu zamieszkania w Stróży przeprowadzono rewizję. Akt oskarżenia sporządzony przez funkcjonariusza UB WPR skierowała do sądu 06.08.1953. Oskarżony z art. 14 par. 1 dekretu z 13.06.1946 o udzielanie pomocy ukrywającemu się Włodzimierzowi Moskalowi i ukrywanie go w swoich zabudowaniach w Stróży. Akta o sygn. IPN Kr 111/3185 (PR.II 86/53).
Sprawa przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Krakowie przeciwko Benedyktowi Hodurkowi i innym. Oskarżony z art. 14. par. 1 dekretu z 13.06.1946 o udzielanie pomocy ukrywającemu się Włodzimierzowi Moskalowi. Skazany na karę 5 lat więzienia. Po skardze rewizyjnej NSW w Warszawie złagodził wyrok do 2 lat więzienia. WPR w Krakowie wniosła 03.03.1954 o przedterminowe warunkowe zwolnienie. Postanowieniem WSR w Krakowie z 17.03.1954 zwolniony warunkowo. Akta o sygn. IPN Kr 110/5106 t. 1-2 (Sr 286/53).
Charakterystyka nr 24 opracowana w roku 1976 w Wydziale "C" KWMO w Krakowie dotycząca organizacji pod nazwą "Armia Krajowa Oddział 39 im. Sobieskiego". Organizacja założona przez ukrywającego się przed UB i Informacją Wojskową ppor. Włodzimierza Moskala ps. „Sokół”, który w maju 1951 zbiegł z jednostki wojskowej. Ukrywał się następnie na terenie powiatu Myślenice i zgromadził wokół siebie grupę współpracowników. W 1953 roku zgłosił się do MBP, po czym został aresztowany i skazany. Benedykt Hodurek weteran wojny polsko-bolszewickiej występuje w charakterystyce jako współpracownik organizacji, udzielający schronienia Moskalowi. Zatrzymany przez PUBP w Myślenicach 10.04.1953. Skazany przez WSR w Krakowie na 5 lat więzienia. Akta o sygn. IPN Kr 074/23 (24/X).
.