Biuletyn informacji publicznej Biuletyn Informacji Publicznej IPN

Data ostatniej aktualizacji: 22-03-2024 11:35

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytutu Pamięci Narodowej

Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Uwaga bardzo ważne! Dla przejrzystości informacji zamieszczanych w katalogach prezentujemy "Słowniczek niektórych pojęć używanych w resorcie"

Dane osoby z katalogu osób "rozpracowywanych"


Imiona: Jan
Nazwisko: Hesiuk
Miejsce urodzenia: Trembowla
Data urodzenia: 15-06-1908
Imię ojca: Teodor
Imię matki: Maria
Dodatkowe informacje:


Treść zapisów ewidencyjnych
Opis materiałów Stan zachowania Uwagi
Akta śledztwa prowadzonego przez WUBP we Wrocławiu w roku 1946 przeciwko Janowi Hesiukowi w związku z podejrzeniem, że był on "czynnym członkiem nielegalnej org. [anizacji] A.K. >Inspektorat Afryka<, która miała na celu obalenie Rządu Demokratycznego w Polsce". Sprawę zakończono sporządzeniem aktu oskarżenia i przekazaniem do Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu. Dnia 26.10.1948 prokurator wojskowy zatwierdził akt oskarżenia i skierował go do Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu. IPN Wr 038/202 t. 7 (1066/III).
Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego we Wrocławiu (znak sprawy SR 1261/46) z dnia 15.11.1946, w związku z brakiem wystarczających dowodów winy, Jan Hesiuk został uniewinniony od czynu zarzucanego mu w akcie oskarżenia, tj. od tego, że "od czasu dokładnie nieustalonego do dnia aresztowania", pozostawał w porozumieniu z "członkami nielegalnej podziemnej organizacji wywrotowej pod nazwą A.K. >Inspektorat Afryka< dążącej do obalenia przemocą obecnego ustroju Państwa Polskiego". IPN Wr 102/130 (6857/91/67), IPN Wr 102/131 (6857/91/68), IPN Wr 102/132 (6857/91/69), IPN Wr 102/133 (6857/91/70).
Akta Sprawy Agencyjnego-Rozpracowania o krypt. "Nagan", prowadzonej przez Wydz. IV i II WUBP we Wrocławiu w latach 1952-1953 dot. podziemnej organizacji działającej na terenie powiatu wrocławskiego i świdnickiego pod nazwą "Armia Wyzwoleńcza". O udział w organizacji podejrzane były osoby działające w rozbitej w 1946 roku organizacji o krypt. "Inspektorat Afryka". Jan Hesiuk występuje w sprawie jako osoba podejrzana o przynależność do ww. organizacji. IPN Wr 024/4146 (67309/II), IPN Wr 039/1355 t. 1 (11594/III).
Opracowanie wewnątrzresortowe-faktologia sporządzone w Wydz. "C" KW MO we Wrocławiu w latach 1973-1980. Charakterystyka "nielegalnej organizacji pn. WiN >Inspektorat Afryka< działającej w roku 1946 na terenie Wrocławia i Świdnicy". Jan Hesiuk, ps. "Dąb", występuje jako członek ww. organizacji. IPN Wr 049/5 (F-5).
.